SZKOLENIA


Mentoring Transnarodowy


W dobie « kryzysu przywództwa », odkrywamy, że w organizacjach drzemią ogromne, niewykorzystane zasoby, zamrożone brakiem pełnego, całkowitego zaangażowania zespołów. Dziś od menedżerów oczekujemy nie tylko zarządzania. Dziś potrzebujemy ludzi umiejących kreować nową rzeczywistość, zamiast reagować na dotychczasową. Potrzebujemy przywódców.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), we współpracy z Fundacją Przywództwo.org, proponuje program mentoringu na rzecz transnarodowego przywództwa dla członków i sympatyków Izby.

INFORMACJE DLA ADEPTÓW >>>

CELE PROJEKTU

Wsparcie kadry kierowniczej oraz tzw. talentów w intensywnym rozwoju zawodowym i osobistym – w szczególności w kontekście przywództwa (leadershipu) – w obliczu konkretnych wyzwań i przeszkód.

DLA KOGO?

Osoby na stanowiskach menedżerskich piastujące funkcje w dowolnej specjalizacji – Sprzedaż, HR, Finanse, Logistyka, etc. – na średnim bądź wyższym szczeblu zarządzania, stojące naprzeciw wyzwaniom właściwym swojej profesji i miejscu na drodze rozwoju.

OPIS PROJEKTU

Jest to projekt oparty na zaangażowaniu Mentorów-wolontariuszy, wywodzących się spośród szefów i członków najwyższej kadry zarządzającej firm francuskich w Polsce, osób z dużym doświadczeniem zawodowym w firmach międzynarodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mentorzy ci zgodzili się poświęcić swój czas i podzielić się swoim doświadczeniem.

Projekt polega na dobraniu Mentora i Adepta w pary, w zależności od doświadczenia mentora i potrzeb adepta. Rolą CCIFP w tym projekcie będzie wdrożenie i nadzorowanie programu oraz pozyskiwanie mentorów i adeptów. Fundacja Przywodztwo.org, powstająca przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, będzie praktycznym organizatorem projektu mentoringu. Chcąc zapewnić optymalny dobór par mentor-adept, Fundacja przeprowadzać będzie ankiety oraz wywiady osobiste zarówno dla adeptów jak i potencjalnych mentorów, i doprowadzać  o spotkań. Pary w ten sposób skojarzone we własnym zakresie ustalą ramy i zasady współpracy, a także wysokość i sposób wynagrodzenia dla mentora, z możliwością skorzystania ze wskazówek lub doradztwa Fundacji. Niezależnie od ustaleń poczynionych pomiędzy mentorem i adeptem, dobranie ich w pary będzie podlegało opłacie administracyjnej w wysokości 500 pln.

Mentor towarzyszy adeptowi w ciągu min. 6 miesięcznej, indywidualnej relacji, w trakcie której obydwoje zobowiązują się odbyć min. 3 spotkania. Relacja ta jest osobista i nie podlega ocenie osób z zewnątrz; jej sukces zależy od całkowitego zaufania, jakim obydwie strony muszą się obdarzyć. Po zakończeniu projektu, adept jest proszony o krótkie podsumowanie projektu w celu ewentualnej poprawy projektu „Mentorat Transnarodowy”.

DLACZEGO WARTO?

Istnieją obszary, w których zwyczajnie nie wiemy, czy nasze działania są optymalne. Mentor pomoże nam dotrzeć do celu drogami, których samodzielnie moglibyśmy szukać zbyt długo, nierzadko pozwalając nam nagle czerpać z sił, do których wcześniej nie mieliśmy pełnego dostępu.

KORZYŚCI DLA ADEPTÓW:

 • Możliwość rozwoju.
 • Zyskanie samoświadomości, informacji zwrotnej na swój temat.
 • Inspiracja, poprzez współpracę z wybitnym mentorem.
 • Przygotowanie się do objęcia kluczowego stanowiska w Polsce lub za granicą.
 • Rozwój i wykorzystanie własnych talentów.
 • Uzyskanie wsparcia.
 • Znalezienie odpowiedzi na kluczowe dla siebie pytania, związane z własnym rozwojem zawodowym.

KORZYŚCI DLA MENTORÓW:

 • Przekazanie młodszym pokoleniom swojej wiedzy i doświadczenia, swojego stylu przywództwa.
 • Umocnienie wysokiej jakości, inspirującego dialogu międzypokoleniowego.
 • Przyczynienie się do rozwoju wybitnych Przywódców i Liderów, a tym samym do rozwoju polskich i francuskich organizacji.
 • Przyczynienie się do szerzenia francuskiego stylu zarządzania.
 • Wsparcie współpracy transnarodowej na poziomie rozwoju liderów w ramach współpracy międzykulturowej.

1 PRZYWÓDZTWO W KONTEKŚCIE WIELONARODOWYM

 • Przygotowanie do objęcia roli przywódcy w Polsce lub za granicą.
 • Pomoc w budowie biznesu w oparciu o model francuski.
 • Wyzwania zarządzania zespołem wielonarodowym, wielokulturowym i wielojęzycznym.

2 MENTORING EKSPERCKI, TJ. WSPARCIE PODCZAS PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE SPECYFICZNYM OBSZAREM

 • Controlling w międzynarodowej grupie kapitałowej.
 • Budowa międzynarodowych kanałów sprzedaży.
 • Marketing na odmiennych kulturowo rynkach zagranicznych.
 • Zarządzanie w specyficznej branży (budowlana, IT, wielka dystrybucja itd.).

3 KOBIETY W ZARZĄDACH, KOBIETY NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH W ORGANIZACJACH

 • Wyzwania związane z zarządzaniem dużą organizacją.
 • Przygotowania do objęcia roli liderskiej, przywódczej.
 • Współpraca z kadrą zarządzającą.
 • Efektywność liderska.

WYMAGANIA DLA ADEPTÓW:

 • Bycie członkiem CCIFP (praca w firmie będącej członkiem CCIFP).
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Rzeczywista chęć rozwoju.
 • Gotowość do pracy nad sobą.
 • Gotowość do poświęcenia 2 – 4 godz.miesięcznie.
 • Wypełnienie ankiety aplikacyjnej oraz spotkanie z przedstawicielem Fundacji
  Przywództwo.org.

WYMAGANIA DLA MENTORÓW:

 • Bardzo solidne doświadczenie menedżerskie na wysokim szczeblu, bądź doświadczenie eksperckie w specyficznej dziedzinie.
 • Dogłębna znajomość środowiska polskiego lub zagranicznego.
 • Gotowość do poświęcenia 2 – 4 godz. miesięcznie.
 • Wypełnienie ankiety dla mentorów oraz spotkanie z przedstawicielem Fundacji
  Przywództwo.org.

DO POBRANIA:

OPIS PROJEKTU >>>

FORMULARZ DLA ADEPTÓW >>>

FORMULARZ DLA MENTORÓW >>>

Osoby zainteresowane udziałem w programie na rzecz transnarodowego przywództwa zapraszamy do kontaktu: mentoring@ccifp.pl.


Data opublikowania: 2016-04-22 13:03:30