SZKOLENIA


Komitety sektorowe CCIFP


KOMITETY TEMATYCZNE CCIFP

Reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych jest jednym z celów strategicznych Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. Chcielibyśmy bardziej zaangażować się w sprawy Polski i swoich członków, dostarczając im rzetelnej wiedzy, a także wsłuchując się w ich oczekiwania i pomysły na poprawę prowadzenia działalności w naszym kraju.

Celem działania Komitetów jest:

• Wypracowywanie wspólnych stanowisk, dokumentów, rekomendacji niezbędnych do reprezentowania interesów firm stowarzyszonych,

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii celem pozyskiwania rzetelnych informacji o bieżącej sytuacji w Polsce w danym obszarze,

• Stworzenie miejsca dyskusji i refleksji w zakresie interesującym dla firm członkowskich.

 

W CCIFP działa 5 Komitetów z jasno określonymi celami:

• KOMITET HR

• Cele Komitetu HR :

 • stworzenie miejsca dyskusji i refleksji dla specjalistów HR
 • możliwość spotkania się z ekspertami zagadnień HR, którzy przekażą swoje doświadczenia lub zaproponują praktyczne i konkretne rozwiązania odnośnie problemów napotykanych przez firmy stowarzyszone
 • poinformowanie o najnowszych trendach w zakresie HR w Polsce

 

• KOMITET CSR

• Cele Komitetu CSR :

 • stworzenie miejsca dyskusji i refleksji dla firm stowarzyszonych na temat odpowiedzialności społecznej i ekologicznej przedsiębiorstw (CSR) w Polsce
 • opracowanie przewodnika dobrych praktyk w zakresie CSR aby pomóc firmom stowarzyszonych przy implementacji zasad CSR
 • poinformowanie o najnowszych trendach w zakresie CSR w Polsce

 

• KOMITET ENERGETYKI I ŚRODOWISKA

• Cele Komitetu Energetyki i Środowiska :

 • pomagać firmom stowarzyszonych w rozwoju ich działalności w dziedzinie energii i ochrony środowiska w Polsce
 • omówienie przepisów polskich i europejskich dotyczących energii i ochronę środowiska
 • przedyskutowanie trudności napotykanych przez firmy stowarzyszone przy wykonaniu swoich działalności w dziedzinie energii i ochrony środowiska oraz zastanowienie się wspólnie na sposób ich rozwiązania
 • organizowanie spotkań z ekspertami z zakresu energii i ochrony środowiska lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii, którzy przekażą swoje doświadczenia lub zaproponują praktyczne i konkretne rozwiązania odnośnie problemów napotykanych przez firmy stowarzyszone
 • ułatwienie lobbingu wykonanego przez CCIFP (w szczególności w celu wywarcia wpływu na stworzenie polskiego prawa w dziedzinie energii i ochrony środowiska)
 • poinformowanie o najnowszych trendach w zakresie energii i ochrony środowiska w Polsce

 

• KOMITET PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP) i PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (PZP)

• Cele Komitetu PPP i PZP :

 • pomagać firmom stowarzyszonych w rozwoju ich działalności w ramach partnerstwa z podmiotami publicznymi w Polsce w różnych obszarach
 • omówienie przepisów polskich i europejskich dotyczących PPP
 • przedyskutowanie trudności napotykanych przez firmy stowarzyszone przy wykonaniu swoich działalności w zakresie PPP oraz zastanowienie się wspólnie na sposób ich rozwiązania
 • organizowanie spotkań z ekspertami z zakresu PPP lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii, którzy przekażą swoje doświadczenia lub zaproponują praktyczne i konkretne rozwiązania odnośnie problemów napotykanych przez firmy stowarzyszone
 • ułatwienie lobbingu wykonanego przez CCIFP (w szczególności w celu wywarcia wpływu na stworzenie polskiego prawa z zakresu PPP)
 • poinformowanie o najnowszych trendach w zakresie PPP w Polsce

 • KOMITET NIERUCHOMOŚCI i INFRASTRUKTURY

• Cele Komitetu Nieruchomości:

 • pomagać firmom stowarzyszonych w rozwoju ich działalności w zakresie nieruchomości w Polsce
 • omówienie przepisów polskich i europejskich dotyczących nieruchomości
 • przedyskutowanie trudności napotykanych przez firmy stowarzyszone na polskim rynku nieruchomości, który jest skomplikowany oraz zastanowienie się wspólnie na sposób ich rozwiązania
 • organizowanie spotkań z ekspertami z zakresu nieruchomości lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii, którzy przekażą swoje doświadczenia lub zaproponują praktyczne i konkretne rozwiązania odnośnie problemów napotykanych przez firmy stowarzyszone
 • ułatwienie lobbingu wykonanego przez CCIFP (w szczególności w celu wywarcia wpływu na stworzenie polskiego prawa dotyczącego nieruchomości)
 • poinformowanie o najnowszych trendach w zakresie nieruchomości w Polsce

 

Planujemy utworzyć następujące Komitety:

• KOMITET VAT

• KOMITET TELEKOMUNIKACJI / IT

• KOMITET DS. ZDROWIA

• KOMITET DS. HANDLU

• KOMITET DS. UNII EUROPEJSKIEJ

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Komitetów Tematycznych CCIFP :

Regulamin Komitetów Tematycznych CCIFP >>>>>>>

Zainteresowane firmy członkowskie prosimy o kontakt: Joanna Jaroch – Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl.

Zainteresowane firmy członkowskie mogą przekazać swoje propozycje odnośnie tematów poruszonych przez Komitety, które już istnieją albo Komitetów Tematycznych, których CCIFP powinna utworzyć; w tym celu prosimy o uzupełnienie poniższego formularza i odesłanie go do Joanny Jaroch – Pszenicznej : joanna.jaroch@ccifp.pl.

Formularz_Komitety_Tematyczne_CCIFP


Data opublikowania: 2014-03-06 15:53:49