SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


RODO w Administracji

2019/02/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

RODO w bieżącej pracy biura – aspekty praktyczne


Klub Dyrektorów 7

2019/02/21 Kluby wymiany doświadczeń 

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


Postępowanie przed sądami we Francji

2019/02/22

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto, z racji wykonywanego zawodu, bądź zainteresowań, ma okazję zetknąć się z tematyką francuskiego i polskiego wymiaru sprawiedliwości i chciałby poznać odpowiedź na nurtujące go pytania i wątpliwości wynikające z porównania polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej lub pogłębić swoją wiedzę na ten temat: - prawnicy -...


Zmiany w prawie pracy od 2019.

2019/02/27 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Prawo pracy ciągle się zmienia. Jest kształtowane nie tylko przez ustawodawcę, ale także przez orzecznictwo sądowe. Z początkiem 2019 r. czekają nas w tym zakresie szczególne wyzwania. Będzie to istotna modyfikacja już istniejących wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W szczególności ważne będzie skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej...
Język francuski biznesowy – kurs doszkalający do egzaminu DFP Affaires C1

2019/03/11 Kursy językowe 

Trzymiesięczny kurs specjalistyczny, przygotowujący do egzaminu DFP Affaires  C1Zarządzanie ryzykiem floty pojazdów

2019/03/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Optymalizacja procesu likwidacji szkód a wycena programu ubezpieczeniowego