SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


Prawo karne skarbowe a kontrole w firmach – konsekwencje i sposoby zabezpieczenia przed odpowiedzialnością osobistą

2018/06/20 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Sprawy karne i karne skarbowe stają się nieodzownym elementem dużej części kontroli podatkowych i celno-skarbowych i mogą wystąpić obecnie niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorcy. Powszechna jest chociażby praktyka wszczynania postępowań karnych skarbowych już na etapie kontroli w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania. Co istotne, za...


RODO w aspektach polityki personalnej

2018/06/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Rok 2018 jest przełomowy dla prawa ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce rozpocznie się bezpośrednie stosowanie przepisów RODO – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zarówno RODO jak i krajowe regulacje prawne związane z rozpoczęciem jego stosowania (nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz...


Cash Flow

2018/06/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jedną z najbardziej znaczących wartości firmy jest jej rentowność. Właściciele przedstawiając definicję rentowności często skupiają się na samych zyskach. Przedsiębiorstwa rzadko jasno identyfikują rentowność zarówno jako zysk, jak i przepływ środków pieniężnych. W zależności od typu działalności firmy, sytuacja dotycząca przepływów środków pieniężnych, może...



Jak skutecznie rekrutować w dobie rynku pracownika

2018/09/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Celem szkolenia jest poznanie wszystkich etapów procesu skutecznej rekrutacji, analiza niezbędnych kroków w celu odpowiedniego przygotowania, prowadzenia i monitorowania rekrutacji, rozwinięcie praktycznych umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukazanie dodatkowych korzyści i zagrożeń pojawiających się podczas procesu rekrutacji. Korzyści dla uczestników:-...



Transparentność podatkowa – ryzyka i szanse dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce

2018/09/20 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego trendu, jakie pojawił się w Polsce – transparentność podatkowa. W trakcie spotkania zostaną wskazane cele administracji związane z promocją transparentności, możliwe scenariusze realizacji tych celów z perspektywy przedsiębiorców, a także oczekiwania, jakie transparentni przedsiębiorcy mogą mieć wobec administracji. Opierając się na...


The Best-seller Game

2018/09/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Gra symulacyjna dla zespołów sprzedażowych