SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


Jak skutecznie przekazać trudną wiadomość?

2018/05/09 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jednym z najmniej przyjemnych zadań w pracy menedżera jest konieczność przekazania trudnej wiadomości współpracownikom, klientom czy komukolwiek innemu. Niekiedy może być to informacja wręcz zła, jak np. słaba ocena wyników, negatywny feedback, niedotrzymanie terminu, przekroczenie budżetu czy chybiona inwestycja. Czasem do przekazania jest informacja nie tyle zła, ile rodząca...


Budowanie systemu compliance w oparciu o ustawę o jawności życia publicznego i Sapin II- perspektywa prawnoporównawcza

2018/05/15 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Polskie władze, dążąc do zapewnienia większej transparentności i zwalczania zjawiska korupcji, pracują nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. W proponowanym kształcie nakłada on na średnich i dużych przedsiębiorców obowiązek opracowania, wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnością, w tym kodeksu antykorupcyjnego, polityki dot. otrzymywania prezentów...


Wystąpienia publiczne z precyzyjnie określonym celem

2018/05/23 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jak precyzyjnie zdefiniować cel wystąpienia, by przygotować się do niego jak najlepiej, a tremę wynikającą z bycia ocenianym wykorzystać, by osiągnąć swoje cele?


Cash Flow

2018/05/24 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Szczegółowy program wkrótce Osoba prowadząca : Katarzyna  Kopaczewska   –  Dyrektor  Zarządzająca Accace. Katarzyna  Kopaczewska piastuje  stanowisko Dyrektora  Zarządzającego  Oddziału  Accace  w Polsce  i  w  chwili  obecnej  zarządza  40  osobową grupą  specjalistów z zakresu usług księgowych i sprawozdawczości oraz doradztwa podatkowego. Jej...


Transparentość podatkowa

2018/05/29 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Wstępny program spotkania: obowiązek publicznego ujawniania danych podatkowych przez podatników potencjalne ryzyka związane z niekontrolowanym ujawnieniem danych możliwości przekucia ryzyka w szansę doświadczenia międzynarodowe w komunikowaniu transparentności podatkowej   Więcej szczegółów wkrótce Osoba prowadząca : Marcin Zawadzki Partner merytoryczny :


Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń (wdrożenie Dyrektywy IDD).

2018/06/06 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Dyrektywa IDD jest wprowadzana w Polsce ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która zacznie obowiązywać w połowie lutego 2018 r. Konsekwencje dla firm wiążą się z koniecznością modyfikacji dokumentów umownych (na dystrybucję ubezpieczeń) oraz dokumentów wewnętrznych (procedury i instrukcje wewnętrzne) dystrybutorów ubezpieczeń (w tym zakładów ubezpieczeń). Spotkanie dedykowane...


Bezpieczeństwo w wyjazdach służbowych i prywatnych

2018/06/07 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Wstępny program zagadnienia: - jakie prawa ma pasażer/turysta - jak uzyskać odszkodowanie  za opóźnienie lub odwołania samolotów - jak nie dać się oszukać kupując usługi turystyczne - jakie ubezpieczenia zabezpieczają nas podczas wyjazdu - jak bezpiecznie spędzić wakacje   Więcej szczegółów wkrótce Partner merytoryczny :


Sztuka delegowania – rozwój i odpowiedzialność

2018/06/08 Seminaria, szkolenia i konferencje 

"Celem uprawniania jest uwolnienie kogoś spod ścisłej kontroli, narzuconej przez instrukcje i nakazy, i danie mu swobody w podejmowaniu odpowiedzialności za własne pomysły i działania w celu uwolnienia ukrytych zasobów, które w innej sytuacji pozostałyby nie wykorzystane". Słowa Jana Carlsona -  dyrektora generalnego Skandinavian Airline System pokazują, jak ważna jest sztuka...


Najem komercyjny

2018/06/13 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium specjalistyczne dla branży Retail