SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


Nowe zasady rozliczania nadwyżki VAT

2017/09/27 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Na początku 2017 roku wprowadzono bardzo istotne zmiany w zakresie dokonywania rozliczenia podatku VAT. Charakter znowelizowanych przepisów jasno wskazuje na dążenie organów skarbowych do prowadzenia wzmożonej i szczegółowej kontroli, zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom zwrotu VAT. Celem seminarium jest przybliżenie nowych zasad rozliczania nadwyżki podatku VAT oraz...


Własność intelektualna – nazwa, logo i opakowanie

2017/09/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"


Francusko-Polskie różnice kulturowe w biznesie (część II – wersja francuska)

2017/10/06 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie dla Francuzów, w języku francuskim : Jak wypracować skuteczny model współpracy z polskimi interlokutorami przezwyciężając francusko-polskie różnice kulturowe.


Jak rekrutować osoby z pokolenia Z ?

2017/10/11 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Rozmowy rekrutacyjne z pokoleniem Z


Nowe zasady rozliczenia VAT w usługach budowlanych

2017/10/12 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Program : Cel wprowadzenia mechanizmu odwróconego obciążenia dla usług budowlanych. Zasady stosowania odwróconego obciążenia dla usług budowlanych - regulacje i praktyka (interpretacje podatkowe i objaśnienia MF z 15 marca 2017 r.): definicja podwykonawcy; katalog usługi objętych odwrotnym obciążeniem; usługi świadczone w ramach konsorcjum; refakturacja usług; dostawa...


Jak utrzymać millennialsów?

2017/10/18 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Witamy w rzeczywistości pokolenia „Z” . Pokolenie Z – jak Zapping….


Dopasowanie komunikacji do branży. Blaski i cienie.

2017/10/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Program spotkania : ścieżki komunikacji - dostępne możliwości  online i offline - lokowanie komunikacji jak skomunikować cel - kiedy mówić a kiedy słuchać komunikacja marketingowa - zasięg, wiarygodność, zaufanie zawsze chodzi o sprzedaż - czyli gdzie sprzedawać Osoba prowadząca : Aneta Uzarska Partner:


Jak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne które można wyeliminować lub zminimalizować.

2017/10/25 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID, ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków mogą niekorzystnie wpłynąć na wartość...


Kampanie reklamowe – aspekty prawne w marketingu

2017/10/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"