SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


Podejmowanie decyzji w Zarządach i Radach Nadzorczych

2018/03/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Podczas seminarium uczestnicy będą mogli sprawdzić, jak działają wybrane mechanizmy podejmowania decyzji w Zarządach i Radach nadzorczych (RN). Decyzje w Zarządach i RN analizowane są zwykle pod kątem formalnym np. czy zostały podjęte zgodnie z prawem. Natomiast sam sposób oraz mechanizmy podejmowania decyzji w takich grupach nie są zwykle analizowane, a mają istotny wpływ na...


Podróże służbowe, oddelegowanie i pracownicy mobilni – aspekty prawne oraz kwestie ZUS i PIT

2018/03/29 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Wykonywanie pracy przez pracowników poza siedzibą zakładu pracy jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. Jakkolwiek można zasadniczo wyróżnić tutaj trzy główne formy prawne w jakiej taka praca się odbywa: podróż służbowa, oddelegowanie oraz praca zdalna. Złożoność sytuacji faktycznych utrudnia często proste zakwalifikowanie danej pracy do jednej z tych ram. Sprawę dodatkowo...


Event idealny – od briefu do realizacji

2018/04/06 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Warsztaty z przygotowania i prowadzenia projektów eventowych


Jak przygotować firmę na utratę zdolności do działania? Procedury i komunikacja antykryzysowa.

2018/04/10 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Warsztaty z zarządzania ciągłością działania oraz komunikacji w kryzysie. Dlaczego firmy dopada kryzys i co zrobić, by do tego nie doszło.


Zarządzanie konfliktem w zespole

2018/04/11 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie kierowane do managerów różnych działów


Wywieranie wpływu – etycznie i skutecznie

2018/04/17 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Każdy człowiek, który zarządza ludźmi musi umieć wywierać wpływ na ludzi i sytuacje zarządcze, by osiągać cele - zarówno swoje czy swojego działu jak i nawet całej firmy. Skuteczny wpływ dotyczy także życia prywatnego - jako rodzice dbamy o dobro dzieci wpływając na ich decyzje i wybory. Lekarze powinni umieć wpływać na pacjentów, a profesorowie na studentów. Czasem wpływ...


Działalność e-commerce i m-commerce

2018/04/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium specjalistyczne dla branży Retail


Jak skutecznie przekazać trudną wiadomość?

2018/05/09 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jednym z najmniej przyjemnych zadań w pracy menedżera jest konieczność przekazania trudnej wiadomości współpracownikom, klientom czy komukolwiek innemu. Niekiedy może być to informacja wręcz zła, jak np. słaba ocena wyników, negatywny feedback, niedotrzymanie terminu, przekroczenie budżetu czy chybiona inwestycja. Czasem do przekazania jest informacja nie tyle zła, ile rodząca...


Wystąpienia publiczne z precyzyjnie określonym celem

2018/05/23 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Szczegółowy program wkrótce Osoba prowadząca: Marek Skała - mówca inspiracyjny i motywacyjny, trener warsztatowy, coach, mentor, właściciel Instytutu Szkoleń MEGALITWłaściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator...