SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


Jak budować dialog z konsumentem zgodnie z prawem – Regulaminy i zgody

2018/09/13 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Aby działania marketingowe były w pełni skuteczne powinny być przygotowane i zrealizowane w zgodzie z wymogami prawa. Prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych skierowanych do konsumentów wiąże się z obowiązkiem spełnienia restrykcyjnych przepisów i dostosowywania się do często zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Systematyczne zwiększanie zakresu ochrony praw...


Jak skutecznie rekrutować w dobie rynku pracownika?

2018/09/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Celem szkolenia jest poznanie wszystkich etapów procesu skutecznej rekrutacji, analiza niezbędnych kroków w celu odpowiedniego przygotowania, prowadzenia i monitorowania rekrutacji, rozwinięcie praktycznych umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukazanie dodatkowych korzyści i zagrożeń pojawiających się podczas procesu rekrutacji. Korzyści dla uczestników:-...


Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację

2018/09/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Świadomość nielegalnych zachowań w miejscu pracy stale rośnie. Wachlarz zachowań, jaki uznawany jest przez pracowników za mobbing lub dyskryminację, także ciągle się powiększa. Wymaga to odpowiedniego przygotowania nie tylko z punktu widzenia odpowiednich działań profilaktycznych, ale ponadto sprawnego i profesjonalnego reagowania na zgłoszone sytuacje, które mogą nosić znamiona...


Transparentność podatkowa – ryzyka i szanse dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce

2018/09/20 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego trendu, jakie pojawił się w Polsce – transparentność podatkowa. W trakcie spotkania zostaną wskazane cele administracji związane z promocją transparentności, możliwe scenariusze realizacji tych celów z perspektywy przedsiębiorców, a także oczekiwania, jakie transparentni przedsiębiorcy mogą mieć wobec administracji. Opierając się na...


The Best-seller Game

2018/09/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Gra symulacyjna dla zespołów sprzedażowych


Rewolucja przejrzystości – raportowanie niefinansowe i zintegrowane kluczowym czynnikiem budowania wartości przedsiębiorstwa

2018/09/27 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Zarówno globalny jak i polski system regulacyjny przechodzi obecnie prawdziwą transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dominująca do tej pory forma komunikacji korporacyjnej z rynkiem, inwestorami, analitykami, jaką było coroczne raportowanie danych finansowych przeszła do historii. Znowelizowana ustawa o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji niefinansowych,...


Autentyczne przywództwo w świecie VUCA

2018/10/05 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Warsztat dla dyrektorów HR i managerów działów


Feedback, feedforward i wywiad doceniający

2018/10/09 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Motywujące rozmowy feedbackowe, rozmowy oceniające, rozmowy rozwojowe  - warsztaty dla managerów (II edycja)


Prawo podatkowe : split payment – podzielona płatność

2018/10/11 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium ma na celu omówienie zagadnień związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi podzielonej płatności w VAT (split payment). W trakcie spotkania omówimy szczegółowo mechanizm funkcjonowania podzielonej płatności, a także zasady oraz skutki jego stosowania dla stron transakcji. W ramach seminarium przeanalizujemy korzyści i zagrożenia płynących z wdrożenia instytucji...