SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


RODO w HR

2019/04/24 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium na temat rekrutacji i procesów HR w zgodzie z RODO


Zatrudnianie pracowników w systemie self-employment

2019/04/25 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium ma na celu przedstawienie praktycznych różnic pomiędzy zatrudnieniem w systemie self-employment, a zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, z punktu widzenia pracodawcy. Będziemy omawiać definicje zatrudnienia self-employment (B2B), korzyści i ryzyka związane z takim zatrudnieniem dla obu stron umowy, właściwe sposoby zarządzania osobami zatrudnionymi w takim systemie...


Komitet Nieruchomości_Projekt Prawo Budowlane

2019/04/25 Kluby wymiany doświadczeń 

Pojawił się długo zapowiadany projekt prawa budowlanego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551 Chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie Komitetu Nieruchomości, aby przedyskutować główne zmiany oraz przygotować stanowisko CCIFP w tym zakresie. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia w godz. 14.00 – 16.00 w siedzibie CCIFP, ul Widok 8, 7 piętro. Zachęcam do...


Komitet Podatki zmiany w prawie e-commerce

2019/05/08 Kluby wymiany doświadczeń 

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Podatki, które tym razem jest skierowane głównie dla podmiotów działających w branży e-commerce.

Podczas spotkania skupimy na wprowadzanych i planowanych (na poziomie międzynarodowym i w Polsce) zmianach w podatkach z perspektywy branży e-commerce.Menadżer I stopnia – dawniej kolega dziś przełożony

2019/05/16 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Awans oznacza ponowne zdefiniowanie relacji z dawnymi kolegami, oparte na budowaniu autorytetu przełożonego. Menedżerowie, którzy wyrośli z zespołu stoją również przed dwoma poważnymi wyzwaniami. Pierwszy to egzekwowanie poleceń a drugi – feedback. Szkolenie, które Państwu proponujemy oparte jest na 3 koncepcjach: przywództwa sytuacyjnego Blancharda, poziomów autorytetu Maxwella...


Francuski w księgowości i finansach (cz.1)

2019/05/17 Kursy językowe 

Intensywne, dwudniowe szkolenie z francuskiego języka specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w księgowości i finansach wg standardów polskich oraz francuskich.


Klub dyrektorów 8

2019/05/21 Kluby wymiany doświadczeń 

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminów językowych DFP

2019/05/22 Kursy językowe 

Egzaminy poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego w mowie i w piśmie (Diplômes de français professionnel) w następujących obszarach: biznesowy, prawniczy, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, dyplomacja i relacje międzynarodowe. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Najbliższa sesja egzaminacyjna: 13-14...