SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


Umowy na czas określony – obecne przepisy i stare problemy

2017/01/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Program : Nowy katalog umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem umów na czas określony oraz umów na okres próbny Aktualne ograniczenia (czasowe i ilościowe) w zawieraniu umów na czas określony i praktyczne przykłady Umowy na zastępstwo – czy i jak można je nadal stosować? Omówienie przypadków, w których można nie stosować ograniczeń w zawieraniu umów na czas...


Komunikacja przez telefon w języku francuskim

2017/01/20 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych w języku francuskim.


Komitet Energetyki i Środowiska: System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu.

2017/01/24 Kluby wymiany doświadczeń 

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu Energetyki i Środowiska podczas którego zostanie przedstawiony raport Instytutu Sobieskiego "System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu" oraz informacje jakie działania podejmuje Rząd oraz środowiska biznesowe w obszarze zmian systemu gospodarki  odpadami opakowaniowymi.


Pozapłacowe świadczenia dla managerów – zagadnienia podatkowe

2017/01/25 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jednym z istotniejszych elementów systemu wynagradzania menedżerów jest rozbudowany system świadczeń pozapłacowych. Nie ogranicza się on przy tym wyłącznie do tak podstawowych benefitów, jak służbowy samochód, telefon, laptop czy opieka medyczna. Coraz częściej systemy te są znacznie bardziej rozbudowane i obejmują takie świadczenia jak szkolenia, fundowane wakacje, premie...


Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw – wsparcie badań, rozwoju i innowacji

2017/01/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Firmy planujące projekty badawczo-rozwojowe w wyniku których powstaną nowe produkty, procesy, czy też projekty wdrożeniowe oraz związane z infrastrukturą badawczą mają najwięcej możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych. W samym środku perspektywy finansowej UE, na podstawie doświadczenia z już przeprowadzonych konkursów, można zaplanować skuteczne pozyskanie wsparcia w 2017 roku na rozwój naszej działalności.


Nowe przepisy antykorupcyjne we Francji

2017/01/31 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Przeciwdziałanie nadużyciom i postępowania wyjaśniające w świetle ustawy Sapin II – nowych przepisów antykorupcyjnych wprowadzonych we Francji.


Zawarcie umowy w zamówieniu publicznym

2017/02/01 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Podczas tego seminarium omówimy następujące zagadnienia: Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (standstill, zabezpieczenie wykonania, forma umowy, roszczenia o zawarcie umowy) Wykonywanie umowy w sprawie zamówienia publicznego (podwykonawstwo, kary umowne, konsorcjum) Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego Wygaśniecie umowy w sprawie zamówienia publicznego...


Prawo Zamówień Publicznych w języku francuskim

2017/02/03 Kursy językowe 

Program: język stosowany w przepisach dotyczących zamówień publicznych używany w prawie francuskim, polskim i europejskim słownictwo stosowane w procedurach przetargowych na różnych etapach, jak i słownictwo wynikające z nich umów podpisywanych z podmiotami publicznymi Kurs skierowany jest do: osób, które, w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków, mają  styczność...


Francuski w księgowości i finansach (cz.1)

2017/03/03 Kursy językowe 

Intensywne, dwudniowe szkolenie z francuskiego języka specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w księgowości i finansach wg standardów polskich oraz francuskich.