SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminacyjną DFP

2018/04/27 Kursy językowe 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.

UWAGA ! Wyjątkowo podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej 11-12 czerwca 2018 r. organizujemy jedynie te rodzaje egzaminów, które obowiązują jeszcze w wersji papierowej (prawo, sekretariat, moda).


Minister Piotr Woźny Pełnomocnik Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” gościem Komitetu Energetyki i Środowiska

2018/05/08

Spotkanie z Panem Ministrem daje nam możliwość szczegółowego zapoznania się z ramami Projektu „Czyste Powietrze”. Co więcej, liczymy na Państwa aktywny udział i wykorzystanie obecności Pana Ministra, w szczególności w obszarze: praktycznych uwag i komentarzy dotyczących realizacji projektu „Czyste Powietrze”. Projekt w pierwszej fazie będzie polegał na wykonaniu...


Jak skutecznie przekazać trudną wiadomość?

2018/05/09 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jednym z najmniej przyjemnych zadań w pracy menedżera jest konieczność przekazania trudnej wiadomości współpracownikom, klientom czy komukolwiek innemu. Niekiedy może być to informacja wręcz zła, jak np. słaba ocena wyników, negatywny feedback, niedotrzymanie terminu, przekroczenie budżetu czy chybiona inwestycja. Czasem do przekazania jest informacja nie tyle zła, ile rodząca...


Klub Dyrektorów 4

2018/05/10 Kluby wymiany doświadczeń 

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


Umowy w języku francuskim

2018/05/11 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w krótkim czasie chciałyby pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie umów.


Budowanie systemu compliance w oparciu o ustawę o jawności życia publicznego i Sapin II- perspektywa prawnoporównawcza

2018/05/15 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Polskie władze, dążąc do zapewnienia większej transparentności i zwalczania zjawiska korupcji, pracują nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. W proponowanym kształcie nakłada on na średnich i dużych przedsiębiorców obowiązek opracowania, wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnością, w tym kodeksu antykorupcyjnego, polityki dot. otrzymywania prezentów...


Zarządzanie zasobami ludzkimi w erze cyfrowej transformacji

2018/05/16

Kapitał ludzki w czasach cyfrowej rzeczywistości. Jak zachować równowagę między człowiekiem a technologią?Jak zaistnieć w świadomości studentów jako pracodawca? – Spotkanie z Uczelniami wyższymi

2018/05/22

Serdecznie zapraszamy firmy stowarzyszone w CCIFP na spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych: Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Kolegium europejskiego w Natolinie, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednym z celów CCIFP jest lepsze dostosowanie zakresu...