SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...Prawa autorskie – aspekty prawne w marketingu

2017/12/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"


Korespondencja biznesowa w języku francuskim

2018/01/11 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe.


Rękojmia za wady i gwarancja. Praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji

2018/01/18 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium ma na celu zapoznanie Państwa z praktycznymi aspektami rozstrzygania reklamacji złożonej przez klientów, w tym w szczególności zapoznanie Państwa z: zasadami identyfikacji wadliwości rzeczy sprzedanej, uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a także gwarancji sprzedaży, terminami dochodzenia uprawnień reklamacyjnych, terminami na spełnienie...


Ludzka Twarz Zarządzania Projektami

2018/02/16 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Warsztaty dla inżynierów i project managerów