SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


Język francuski biznesowy – kurs doszkalający do egzaminu DFP Affaires B2 / C1

2018/09/05 Kursy językowe 

Trzymiesięczny kurs specjalistyczny, przygotowujący do egzaminu DFP Affaires B2 lub C1


Klub Dyrektorów 5

2018/09/12 Kluby wymiany doświadczeń 

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


Jak budować dialog z konsumentem zgodnie z prawem – Regulaminy i zgody

2018/09/13 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Aby działania marketingowe były w pełni skuteczne powinny być przygotowane i zrealizowane w zgodzie z wymogami prawa. Prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych skierowanych do konsumentów wiąże się z obowiązkiem spełnienia restrykcyjnych przepisów i dostosowywania się do często zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Systematyczne zwiększanie zakresu ochrony praw...


Jak skutecznie rekrutować w dobie rynku pracownika?

2018/09/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Celem szkolenia jest poznanie wszystkich etapów procesu skutecznej rekrutacji, analiza niezbędnych kroków w celu odpowiedniego przygotowania, prowadzenia i monitorowania rekrutacji, rozwinięcie praktycznych umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukazanie dodatkowych korzyści i zagrożeń pojawiających się podczas procesu rekrutacji. Korzyści dla uczestników:-...


Wyzwania sektora budowlanego w Polsce – komitet nieruchomości

2018/09/18 Kluby wymiany doświadczeń 

Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu Nieruchomości  poświęcone wyzwaniom, z jakimi od 2017r boryka się sektor budowlany w Polsce (i zagranicą) i jakim podlega w związku ze zmieniającym się dynamicznie otoczeniem biznesowym.

W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny oraz dotkliwego braku pracowników, które sprawiły, że mimo ogromnej ilości już prowadzonych lub rozpoczynanych projektów, mimo boom’u inwestycyjnego, można mówić o pogłębiającym się kryzysie w sektorze.


Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację

2018/09/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Świadomość nielegalnych zachowań w miejscu pracy stale rośnie. Wachlarz zachowań, jaki uznawany jest przez pracowników za mobbing lub dyskryminację, także ciągle się powiększa. Wymaga to odpowiedniego przygotowania nie tylko z punktu widzenia odpowiednich działań profilaktycznych, ale ponadto sprawnego i profesjonalnego reagowania na zgłoszone sytuacje, które mogą nosić znamiona...


Transparentność podatkowa – ryzyka i szanse dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce

2018/09/20 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego trendu, jakie pojawił się w Polsce – transparentność podatkowa. W trakcie spotkania zostaną wskazane cele administracji związane z promocją transparentności, możliwe scenariusze realizacji tych celów z perspektywy przedsiębiorców, a także oczekiwania, jakie transparentni przedsiębiorcy mogą mieć wobec administracji. Opierając się na...


Czy i kiedy elektromobilność w Polsce będzie się opłacać? – Komitet elektromobilności

2018/09/20 Kluby wymiany doświadczeń 

Wyzwaniem, przed którym stoimy w procesie rozwoju elektromobilności w Polsce, jest stworzenie warunków do zdynamizowania rynku oraz wykreowanie popytu na samochody elektryczne.


Komunikacja przez telefon w języku francuskim

2018/09/21 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych w języku francuskim.