SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


Podatek u źródła – zmiany 2019

2019/03/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium omawia zmiany w podatku u źródła od 2019 r.


Trendy w Marketingu digital

2019/03/20 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium w języku angielskim


Regulaminy i zgody handlowe

2019/03/21 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jak budować dialog z konsumentem zgodnie z prawem?


Dokumenty prawa spółek

2019/03/22 Kursy językowe 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy pragną posługiwać się terminologią prawa spółek w sposób poprawny i świadomy.


M. st. Warszawa – aktualne plany rozwoju miasta – Komitet nieruchomości

2019/03/26

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Piotrem Sawickim, Dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawa, które odbędzie się w dniu 26 marca w godzinach 8.30 – 10.30 w Pawilonie Zodiak w Pasażu Wiecha.


RODO w marketingu

2019/03/27 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium na temat marketingu i e-commerce w świetle RODO


Nabywanie praw autorskich do dzieł stworzonych przez pracowników – aspekty prawne i podatkowe w praktyce

2019/04/04 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium ma na celu omówienie praktycznych zagadnień związanych ze skutecznym nabywaniem praw do utworów stworzonych przez pracowników i kontraktorów w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz prawidłowym rozliczeniem przychodów i kosztów podatkowych.  Podczas spotkania omówimy zasady konstruowania umów z pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umów...


Francuski w nieruchomościach i budownictwie

2019/04/05 Kursy językowe 

Intensywne jednodniowe szkolenie.


Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st.Warszawy : staże, refundacje, szkolenia

2019/04/10 Kluby wymiany doświadczeń 

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach. Przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób można uzyskać: refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwrot części kosztów...