SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


Zebrania w języku francuskim

2017/10/20 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia zebrań oraz uczestniczenia w tego rodzaju spotkaniach w języku francuskim.


Jak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne które można wyeliminować lub zminimalizować.

2017/10/25 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID, ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków mogą niekorzystnie wpłynąć na wartość...


Zamknięcie zapisów na grudniową sesję egzaminów językowych DFP

2017/10/25 Kursy językowe 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.


Spotkanie z Uniwersytetem Warszawskim – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów

2017/10/25 Spotkania biznesowe 

Uniwersytet Warszawski organizuje Giełdę Współpracy w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”. Wydarzenie odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w Sali Wystawowej. O projekcie :W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków  ...


Kampanie reklamowe – aspekty prawne w marketingu

2017/10/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"


Autorytet a naturalność – styl zarządzania managerów wyższego szczebla (1 część)

2017/10/27 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Być szefem firmy, liderem, osoba zarządzającą w XXI wieku… Co to dokładnie oznacza? Dokonywać samotnie biegu z przeszkodami ? Być skupionym na osiąganiu wyników ? Cieszyć się autorytetem ? Zarządzać kompleksowością i niepewnością ? Obawiać się porażki ? Być zestresowanym ? Wątpić ? Nie radzić sobie z nabraniem dystansu ? Czy wreszcie być Liderem 3 G :...


Konkursy i loterie – aspekty prawne w marketingu

2017/11/15 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"Prezentacje w języku francuskim

2017/11/17 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie przygotowania i prowadzenia prezentacji biznesowych w języku francuskim.