AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

SUEZ Polska w gronie firm zaangażowanych społecznie

2017/04/20 Aktualności z firm stowarzyszonych 

Grupa SUEZ – globalny dostawca usług w zakresie gospodarki wodno-odpadowej dołączył do sygnatariuszy Deklaracji CSR. Tym samym firma potwierdziła, że kieruje się zasadami transparentności i etyki oraz w poszanowaniu człowieka i zasobów naturalnych.

Jedną z kluczowych wartości firmy jest zaangażowanie w działalność społeczną. SUEZ angażuje się w edukację ekologiczną, ochronę zasobów na świecie oraz utrzymanie różnorodności biologicznej. SUEZ Polska – reprezentant Grupy SUEZ w Polsce, rozwija CSR w kierunku aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

Obecnie w SUEZ Polska, na różnych stanowiskach administracyjno-biurowych, pracuje 10 osób z niepełnosprawnościami. Kilkoro pracowników zostało zatrudnionych w modelu zatrudnienia wspomaganego, realizowanego we współpracy z partnerem, organizacją pozarządową – Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Aktywność firmy w tym zakresie rozwija

koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami, którego rolą jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku pracy oraz oswojenie pozostałych osób zatrudnionych w organizacji. Funkcję tę pełni osoba z niepełnosprawnością, pracownik Działu HR. 

SUEZ Polska angażuje się w wiele wydarzeń i projektów mających na celu promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Firma od kilku lat aktywnie wspiera organizację targów pracy „Giełda Mocy”, podczas których osoby z niepełnosprawnościami poszukują zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

W lipcu 2016 roku SUEZ Polska odebrał prestiżową nagrodę Fundacji La Caixa w ramach Programu „Włącz się” za wypracowanie modelu rekrutacji osób z niepełnosprawnościami i budowanie przyjaznego środowiska pracy dla tej grupy społecznej. 

SUEZ Polska stawia na różnorodność. Jak to może wyglądać w praktyce? Zapraszamy do wysłuchania prezentacji przedstawicieli SUEZ Polska na jednym ze spotkań organizowanych przez CCiFP: https://www.youtube.com/channel/UCbvJWAoeTlt-EL_z_Cvjq1g 

Link do naszego profilu: http://ccifp.pl/gd_posttype_firms/sita-polska-sp-z-o-o/?lang=pl

Logo_SUEZ_kwadrat