AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

SAFEGE Oddział w Polsce podpisał umowę z Terminal Brwinów

2018/05/10 Aktualności z firm stowarzyszonych 

SAFEGE Oddział w Polsce podpisał kontrakt z firmą Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę inżyniera kontraktu polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją i zarządzaniu kontraktem pn.: „Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową”.

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Parzniew, gmina Brwinów w powiecie pruszkowskim. Nadzór i zarządzanie kontraktem obejmują wsparcie techniczne w procedurze wyboru wykonawcy robót, nadzór nad ich realizacją, współpracę przy rozliczaniu finansowym inwestycji oraz nadzór nad realizacją  w Okresie Zgłaszania Wad.

Inwestycja została podzielona na cztery osobne zadania, w ramach których nadzorowane będą obiekty magazynowo-składowe wraz z niezbędną infrastrukturą; bocznicą kolejową (tory wzdłuż projektowanego terminalu), czyli torem dojazdowym do terminalu i placu kruszyw, studnią głębinową, przyłączami wodociągowymi oraz wszelką niezbędną infrastrukturą zewnętrzną, w tym m. in. przyłączami telekomunkacyjnymi, gazowymi, energetycznymi oraz kanalizacją deszczową.

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce