AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce

2017/05/17 Aktualności CCIFP 

W dniu 17 maja br. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie
z przedstawicielami oraz firmami członkowskimi czternastu bilateralnych izb gospodarczych – Amerykańskiej, Austriackiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej, Niderlandzkiej, Niemieckiej, Włoskiej, Szwajcarskiej, Skandynawskiej oraz Portugalskiej, która przewodniczyła spotkaniu.

Obecne na spotkaniu izby reprezentują największych inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku, zrzeszają razem ponad 3500 firm, które tworzą około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce.

Spotkanie było okazją do poznania statusu projektów związanych z Planem Odpowiedzialnego  Rozwoju ogłoszonego przez Premiera Morawieckiego, a także do poznania odpowiedzi na liczne, nurtujące inwestorów, pytania dotyczące m.in. dalszego istnienia i roli stref ekonomicznych, powodów braku akcesji Polski do strefy euro, problemów związanych z malejącym bezrobociem, zatorów w procesach rejestracji firm, ściągalności podatków, kwestii środowiskowych, przetargów w sektorze budowlanym, reformy działalności polskich biur handlowych za granicą oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Podkreślano również rolę komunikacji z inwestorami jako klucza do dobrej współpracy, a także utrzymania atrakcyjności Polski jako miejsca dla inwestycji zagranicznych.

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy, w tym w zakresie procesu umiędzynarodawiania działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

 

IGCC meeting with Minister Morawiecki 1