AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Sąd Najwyższy uwzględnia skargę kasacyjną klientów White & Case: pozew o ustalenie nieistnienia prawa do żądania wypłaty z gwarancji bankowej można wnieść przeciwko samemu beneficjentowi

2017/03/20 Aktualności z firm stowarzyszonych 

W dniu 23 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez White & Case w imieniu polsko-hiszpańskiego konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa S.A. W tej precedensowej sprawie Sąd Najwyższy przesądził, kto musi być pozwanym w sprawach dotyczących nadużywania gwarancji bankowych.

Konsorcjum domagało się ustalenia nieistnienia prawa beneficjenta do skorzystania z gwarancji bankowej zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy o przebudowę odcinka drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej.

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko konsorcjum uznając, wbrew orzecznictwu prezentowanemu przez niektóre sądy apelacyjne, że w sporach dotyczących nadużycia gwarancji bankowej zakres biernej legitymacji procesowej wyznacza treść żądania pozwu. Oznacza to, że przy odpowiednim sformułowaniu roszczenia, powództwo o ustalenie nieistnienia prawa do żądania wypłaty z gwarancji bankowej nie musi być wnoszone przeciwko bankowi – wystawcy gwarancji. Wystarczające może być pozwanie samego beneficjenta gwarancji (w tym przypadku – zamawiającego roboty budowlane).

Wyrok Sądu Najwyższego ma kluczowe znaczenie dla innych postępowań dotyczących gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Przesądza bowiem zagadnienie prawne, które dotychczas budziło wątpliwości praktyków i powodowało rozbieżności w orzecznictwie.

W zespole White & Case reprezentującym konsorcjum znaleźli się Michał Subocz, partner kierujący praktyką Rozwiązywania Sporów, Piotr Bytnerowicz, counsel oraz Jakub Wołkowicz, associate i Emanuel Wanat, associate.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225; mrmroczek@whitecase.com

 

WHITE & CASE P. PIETKIEWICZ, M. STUDNIAREK I WSPÓLNICY – KANCELARIA PRAWNA SP. K.