AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Sąd Apelacyjny uwzględnia apelację W&C subklauzula 13.8 FIDIC nie wyłącza dopuszczalności sądowego podwyższenia wynagrodzenia w kontraktach drogowych

2017/05/18 Aktualności z firm stowarzyszonych 

W dniu 16 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację White & Case reprezentującej polsko-hiszpańskie konsorcjum, którego liderem był Mostostal-Warszawa S.A. W tej precedensowej sprawie Sąd Apelacyjny przesądził, że tzw. wykreślenie Subklauzuli 13.8 FIDIC z umowy o roboty budowlane nie jest równoznaczne z wyłączeniem dopuszczalności sądowego podwyższenia wynagrodzenia na podstawie artykułu 3571 lub 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Konsorcjum domagało się podwyższenia wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o zaprojektowanie i budowę odcinka Autostrady A2 Stryków-Konotopa, w związku z nieprzewidywalną zmianą cen paliwa i asfaltu w latach 2009-2012, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów realizacji robót. Podobne pozwy przeciwko GDDKiA skierowali także inni wykonawcy robót drogowych.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając m.in., że strony wyłączyły dopuszczalność sądowego podwyższenia wynagrodzenia w trybie tzw. klauzul rebus sic stantibus gdyż „wykreśliły” z warunków ogólnych umowy Subklauzulę 13.8 FIDIC (dotyczącą waloryzacji ceny).

Sąd Apelacyjny nie podzielił tego stanowiska. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił różnicę pomiędzy Subklauzulą 13.8 FIDIC, która przewiduje mechanizm automatycznej waloryzacji wynagrodzenia dla uwzględnienia zmian w kosztach realizacji robót, a określonymi w Kodeksie cywilnym klauzulami rebus sic stantibus, które przewidują sądową ingerencję w treść umowy jedynie w przypadku istotnych zmian o nieprzewidywalnym charakterze. Z tego względu, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko konsorcjum, zgodnie z którym tzw. „wykreślenie” z warunków ogólnych umowy Subklauzuli 13.8 FIDIC nie oznacza wyłączenia dopuszczalności sądowego podwyższenia wynagrodzenia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego może mieć istotne znaczenie dla licznych postępowań dotyczących podwyższenia wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen paliw w latach 2009-2012, które dotknęło wielu wykonawców robót drogowych w kraju. Rozstrzyga bowiem zagadnienie prawne, które powodowało rozbieżności w orzecznictwie sądów okręgowych.

W zespole White & Case reprezentującym konsorcjum znaleźli się Michał Subocz, partner kierujący praktyką Rozwiązywania Sporów, Piotr Bytnerowicz, counsel, Magda Kofluk, associate w biurze White & Case w Dubaju oraz Emanuel Wanat, associate i Grzegorz Goniewicz, associate.

***

White & Case

White & Case LLP jest wiodącą globalną firmą prawniczą, świadczącą usługi za pośrednictwem 41 biur znajdujących się w 29 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci cenią sobie zarówno naszą globalną sieć jak i znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegają na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. 

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com

WHITE & CASE P. PIETKIEWICZ, M. STUDNIAREK I WSPÓLNICY – KANCELARIA PRAWNA SP. K.