AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Publikacja raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”

2018/07/04 Aktualności CCIFP 

We wtorek 3 lipca, podczas RDV biznesu, które odbyło się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, zaprezentowaliśmy wyniki 3. edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”, opracowanego na podstawie ankiety, przeprowadzonej w maju 2018 wśród firm członkowskich CCIFP.

Ponad połowa z respondentów – 52%, to duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Ankietę wypełnili głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu i podzielili się swoimi praktykami. Zachęcamy do lektury raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”. 

PEŁNA WERSJA RAPORTU DO POBRANIA TUTAJ >>>

Raport CCIFP wyraźnie pokazuje, że istnieje konieczność promocji idei CSR i korzyści, w tym również finansowych, dla przedsiębiorców a także pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych. Główne powody zaangażowania firm w działania CSR to chęć wzmocnienia pozytywnego wizerunku a także konieczność wdrażania globalnej strategii organizacji w tym obszarze.

„Nasz tegoroczny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, jakie działania  podejmowane są w firmach zrzeszonych w CCIFP, jakie są motywacje do wdrożenia strategii CSR, jakie budżety są przeznaczane na ich realizację a także kto jest beneficjentem prowadzonych projektów. Wyniki tegorocznej ankiety pokazują, że działania CSR są ważne dla większości firm. Uzyskane dane są zbieżne z tymi z lat ubiegłych. Może to wskazywać, na wciąż niewielkie zmiany w podejściu do działań CSR w organizacjach działających na terenie Polski”, – informuje Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

Prezentacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszyła prezentacja wyników ankiety Havas Media „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”. To badanie metodą CAWI, na próbie 1013 respondentów, przeprowadzone w maju 2018 r. Jego wyniki pokazują, że konsumenci oczekują od firm, że będą społecznie odpowiedzialne. Ponad połowa respondentów – 58%, unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko.

Tegoroczna ankieta CCIFP została poszerzona o pytania dotyczące działań ZERO WASTE. Prowadzenie w firmie świadomego zużycia papieru, wody i energii, wdrożenia recyklingu, zagospodarowania odpadów a także optymalizacji łańcucha dostaw, zadeklarowało trzech na czterech badanych przedsiębiorców – 75%.

Działania ZERO WASTE i odpowiedzialność przedsiębiorstw w ograniczaniu zużycia surowców były tematem debaty z udziałem następujących ekspertów:

 • Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Anna Kołodziejczyk, PR Manager-, UNEP / GRID Warszawa
 • Joanna Gorczycy, Dyrektor- ds. Prewencji i CSR, Grupa PZU
 • Katarzyna Nowak, Corporate Communication & CSR Manager-, Grupa Orbis

Debatę poprowadził Paweł Oksanowicz, dziennikarz od lat zajmujący się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, autor Programu BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny.

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA >>>

INFOGRAFIKI >>>

KOMUNIKAT PRASOWY >>>

 

barometr_2018_visual_PL