AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

2018/11/05 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,02 (wzrost o 4pb), 5-letnie do poziomu do 2,55 (wzrost o 9pb), a 10-letnie do 2,95 (wzrost o 9pb).

W pierwszej części tygodnia utrzymywały się niskie na tle ostatnich miesięcy poziomy stawek IRS czemu sprzyjał niezaspokojony popyt na polskie obligacje po przeprowadzonej dwa tygodnie temu aukcji długu (por. MAKROmapa z 28.10.2018). Wzrost stawek na krótkim końcu krzywej ograniczany był ponadto przez charakterystyczny dla ostatnich dni miesiąca wyższy popyt krajowych instytucji finansowych związany z dostosowaniem struktury aktywów w celu obniżenia płaconego podatku bankowego. W czwartek, ze względu na święto, obroty na krajowym rynku były wstrzymane. Piątek przyniósł wzrost stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem, co wynikało m.in. publikacji lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP, które będzie naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Posiedzenie FED, a także publikacja wstępnego indeksu Michigan, nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

makro mapa