AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Polska jest i pozostanie znaczącym partnerem w Unii Europejskiej – wywiad z nowym Ambasadorem Francji

2016/10/27 Aktualności CCIFP 

Z Pierrem Lévy, nowym Ambasadorem Francji rozmawiamy o aktualnych relacjach gospodarczych między Francją i Polską, priorytetach Ambasady na najbliższe miesiące oraz perspektywicznych obszarach współpracy.

Co Pan sądzi o obecnym stanie relacji polsko-francuskich?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Francja i Polska są ściśle związane wielowiekową przyjaźnią i od bardzo dawna są sobie bliskie na polu kultury i w obszarze wymiany intelektualnej. Od upadku Muru Berlińskiego, Polska jest jednym z wielkich sukcesów w Europie i Francja jest dumna, że się do tego przyczyniła. Obecnie jesteśmy razem w Unii Europejskiej i w NATO. W ostatnich latach relacje polsko-francuskie rozwijały się w obiecujący sposób. Polska jest pierwszym partnerem handlowym Francji w Europie Środkowej i Wschodniej, z wolumenem wymiany handlowej wynoszącym w 2015 roku 16,7 miliardów euro.

Przypomnienie tych najważniejszych faktów wydaje mi się tym bardziej konieczne w momencie, kiedy na naszych relacjach dwustronnych kładą się cieniem pewne trudności. Niedawna decyzja polskiego rządu, by zakończyć negocjacje dotyczące nabycia 50 śmigłowców Caracal, po przejrzystej i sprawiedliwej procedurze przetargowej, którą wygrała w roku 2015 firma Airbus Helicopters, wywołała u nas sporo znaków zapytania i niezrozumienia. Nasze rozczarowanie jest tym większe, że w naszym rozumieniu francuska oferta nie sprowadzała się jedynie do transakcji handlowej. W kontaktach z naszymi polskimi rozmówcami podkreślaliśmy strukturalne korzyści wypływające z realizacji tego projektu, który wpisywał się w ambitną wizję partnerstwa strategicznego i wspólnego wkładu w urzeczywistnienie Europy obrony. A Europa obrony nie może istnieć bez europejskiej bazy przemysłu obronnego. W efekcie Polska stałaby się kluczowym podmiotem w tym obszarze. Wspomniana rezygnacja jest dla nas tym bardziej niezrozumiała, że władze polskie pozytywnie wypowiadają się na temat Europy obrony.

Po odłożeniu z naszej inicjatywy konsultacji międzyrządowych na później, winniśmy teraz, Francuzi i Polacy, ustalić nasze stanowisko. Z naszej strony chcielibyśmy rzecz jasna nadal rozwijać współpracę z Polską, która jest i pozostanie znaczącym partnerem w Unii Europejskiej. Musimy jednakże dbać o to, by tej woli współpracy nadać odpowiednią treść i by następne spotkania stały się okazją do faktycznych postępów, korzystnych dla obu naszych krajów i dla Unii Europejskiej.

Jest Pan nowym Ambasadorem Francji, jakie są priorytety Pana misji w Polsce ?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Zacznę od wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska, od których zależy przyszłość naszych krajów i które mnie osobiście interesują. Jestem przekonany, że na obecnym, krytycznym etapie, na nas spoczywa obowiązek zabiegania wspólnie przede wszystkim o to, by Unia Europejska zyskała na skuteczności i zwiększyła zaufanie, jakim ją darzą społeczeństwa poszczególnych krajów. Wiem, że Polacy są wciąż mocno przywiązani do projektu europejskiego. Po szczycie w Bratysławie we wrześniu tego roku dysponujemy mapą drogową w konkretnych dziedzinach, które mają priorytetowe znaczenie dla naszych współobywateli – chodzi o migracje, bezpieczeństwo, obronę, wzrost gospodarczy. A w perspektywie mamy w marcu przyszłego roku 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Nie będę szczędził sił, by sprzyjać jak największemu zbliżeniu stanowisk na temat spraw najtrudniejszych, jak delegowanie pracowników czy przewozy drogowe. Niedawna wizyta w Warszawie naszej minister pracy, pani El Khomri, pokazuje właśnie, że dialog jest potrzebny i że jest nadal prowadzony.

Zwalczanie skutków zmian klimatu jest jednym z ważnych priorytetów. Podczas szczytu COP22 w Marakeszu 7 listopada tego roku Francja przekaże Maroku przewodnictwo Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej. Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość o niedawnej ratyfikacji przez Polskę Porozumienia Paryskiego, przez co przyczyniła się do jego wejścia w życie. Mamy zamiar podtrzymać nasze zaangażowanie. Działać znaczy nie tyle chcieć być wzorem, ale raczej zabiegać o nasze interesy: chodzi o jakość życia, o zmniejszenie zależności energetycznej, o wykorzystanie możliwości wzrostu gospodarczego, jakie kryją się w tak zwanej zielonej gospodarce. Trzeba o tym stale pamiętać, konieczne jest uświadamianie tego faktu bezpośrednio naszym współobywatelom. Taki jest między innymi cel inicjatywy Eco-Miasto, związanej z konkursem organizowanym po raz czwarty przez naszą ambasadę. Zachęcamy w ten sposób polskie samorządy lokalne do wdrażania rozwiązań, które łączą w sobie poprawę jakości życia, korzyści gospodarcze oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Jakie są dziedziny, w których współpraca polsko-francuska kwitnie, w jakich mogłaby jeszcze zostać pogłębiona?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Współpraca w dziedzinie kultury jest tradycyjnie jednym z wyznaczników naszych relacji, z racji bliskości i wzajemnego oddziaływania między naszymi krajami. Organizujemy regularnie wydarzenia dużej rangi (wystawy „Napoleon i sztuka” oraz „Malarze Normandii”, operacja French Touch, …).

Również współpraca naukowa rozwija się bardzo intensywnie. Należy wspomnieć wspólne programy realizowane przez francuskie i polskie wyższe uczelnie, których owocem jest do tej pory 76 podwójnych dyplomów, oraz francusko-polskie forum nauki, które chcemy przekształcić w spotkanie coroczne. Szczególny akcent kładziemy na dziedziny przyszłości, takie jak przemysł jądrowy.

Będziemy wspomagać wysiłek władz polskich zmierzających przebudować model rozwoju gospodarczego i oprzeć go w większym stopniu o innowacyjność. W ramach realizacji „planu Morawieckiego”, francuskie przedsiębiorstwa mogłyby odegrać ważną rolę w rozwijaniu tożsamości cyfrowej (karty mikroprocesorowe oraz uwierzytelnianie cyfrowe za pomocą smartfona) oraz tworzeniu ekosystemu startupów (inkubatory organizacyjne i finansowe). Na pogłębienie zasługuje także współpraca francusko-polska w dziedzinach, w których przedsiębiorstwa francuskie od lat już działają w Polsce, takich jak gospodarka wodna, infrastruktura drogowa, zagospodarowanie odpadów.

Ponadto, warto przypomnieć, że Polska i Francja to dwa duże kraje rolnicze. Rolnictwo również oferuje wiele interesujących perspektyw rozwoju. W związku z tym, Francja wystawi w 2017 r., podobnie jak w poprzednich latach, własny pawilon na wystawie Agroshow. W formule partnerstwa z BPI (Banque Publique d’Investissement), Ambasada oraz Business France będą wspierać przedsiębiorstwa francuskie zainteresowane polskim rynkiem. Wśród innych obiecujących dziedzin, wspomnę jeszcze ochronę zdrowia. Zapobieganie oraz wczesna diagnostyka nowotworów to strategiczne wyzwanie dla polskiego rządu. Także i w tej dziedzinie Ambasada oraz Business France opracowały programy działania promujące fachową wiedzę oraz osiągnięcia naszych przedsiębiorstw.

Jakie są perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych miedzy Francją a Polską w dziedzinie wymiany handlowej oraz inwestycji?

Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce: Przedsiębiorstwa francuskie zajmują de facto drugie miejsce wśród inwestorów zagranicznych w Polsce ze skumulowaną wartością inwestycji sięgającą prawie 20 mld EUR, co stanowi poziom bardzo bliski Niemiec, gdy wyłączymy przepływy finansowe Holandii i Luksemburga. Nasze przedsiębiorstwa kontynuują, w ślad za pionierami, którzy przecierali szlak jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, swe inwestycje w Polsce, dzięki czemu wartość inwestycji francuskich w Polsce zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie w latach 1999 – 2014. Są tu obecne nasze największe firmy, w szczególności te, które wchodzą w skład indeksu paryskiej giełdy CAC 40, odgrywając często rolę lidera w poszczególnych segmentach polskiego rynku (handel wielkopowierzchniowy, hotelarstwo, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, budownictwo, itp.). Godną podkreślenia jest także rola małych i średnich przedsiębiorstw z Francji. Dynamika polskiej gospodarki znacznie zyskała dzięki działalności przedsiębiorstw francuskich, których liczba, według raportu Inward FATS, wynosiła w 2013 r. (wyłączając sektor finansowy) 529 i które zatrudniały w Polsce bezpośrednio prawie 160 tys. pracowników. Jeśli weźmiemy natomiast pod uwagę kierunek odwrotny, polskie inwestycje we Francji, które obejmują głównie usługi, wydają się jeszcze niewielkie, a ich wartość szacowana była na koniec 2015 r. przez Banque de France na 400 mln EUR. Jednak zakup, na początku 2015 r., 65,3% kapitału spółki Fruehauf przez producenta naczep i przyczep Wielton ilustruje wzrost zainteresowania polskich firm Francją.

Wzajemna wymiana handlowa w dalszym ciągu rośnie, natomiast jej bilans jest dla nas strukturalnie deficytowy. Dodatnie dla Francji aż do roku 2008 saldo wymiany handlowej ulegało stopniowemu pogorszeniu do 2012 r., w którym Francja odnotowała deficyt rzędu -1,3 mld EUR. Deficyt ten powinien w 2016 r. ustabilizować się na poziomie roku 2015 i wynieść -1,21 mld EUR, według szacunków polskich służb celnych w oparciu o dane z pierwszego półrocza. Wyniki z 2016 r. świadczą bez wątpienia o ożywionej dynamice naszej wymiany handlowej. Jestem pewien, że rok 2017 będzie korzystny zarówno dla was, jak i dla nas.

Dziękujemy za rozmowę.

Pierre Levy