AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Połączenie kancelarii Raczkowski Paruch oraz Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska

2017/09/07 Aktualności z firm stowarzyszonych 

1 września 2017 r. Kancelaria Raczkowski Paruch łączy się z Kancelarią Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska. Iwona Jaroszewska – Ignatowska, obejmuje stanowisko partnera w  kancelarii Raczkowski Paruch. 

Iwona Jaroszewska – Ignatowska jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, cenionym specjalistą prawa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy, które zdobyła jako dyrektor działu prawnego firmy doradczej oraz in-house w firmie korporacyjnej oraz prowadząc przez ostatnie 10 lat Kancelarię Prawa Pracy, w której zarządzała 8-osobowym zespołem prawników, obsługującym w sposób stały kilkudziesięciu klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w  problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o  pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości. Jako uczelniany wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy prowadzi również wykłady podczas konwentów, konferencji i  sympozjów, a także warsztaty z zakresu prawa pracy dla osób zarządzających pracownikami, podczas których rozwiązuje praktyczne problemy związane z codziennym zarządzaniem pracownikami. Jest także autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Do zespołu kancelarii Raczkowski Paruch dołączy wraz z mec. Iwoną Jaroszewską – Ignatowską grono sześciu prawników:

 • Agnieszka Anusewicz, adwokat, prawnik
 • Nicole Gerwat, radca prawny, prawnik
 • Rafał Jaroszyński, radca prawny, starszy prawnik
 • Grzegorz Larek, aplikant radcowski, prawnik
 • Piotr Lewandowski, radca prawny, starszy prawnik
 • Marcin Sanetra, aplikant radcowski, prawnik

Raczkowski Paruch to butikowa kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze firm we wszystkich kwestiach prawnych w zakresie zarządzania HR. Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy: bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, mobbingu, zwolnień indywidualnych i  grupowych, relacji ze związkami zawodowymi, sporów sądowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, global mobility i prawa imigracyjnego, ochrony danych osobowych, spraw dotyczących ZUS, ZFŚS, compliance & business crime, wynagrodzeń w  sektorze finansowym oraz podatków.

Po połączeniu zespół kancelarii Raczkowski Paruch będzie liczył 51 prawników. Wśród nich znajduje się prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, jeden z największych autorytetów prawa pracy w Polsce. Kancelaria posiada biura w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Raczkowski Paruch jest członkiem Ius Laboris – największego stowarzyszenia prawniczego na świecie, które oferuje doradztwo prawne i skoordynowaną poradę w  obszarze prawa pracy w ponad 50 jurysdykcjach.

IUSLABORIS-RACZKOWSKI-PARUCH-RVB