O CCIFP


 • Skontaktuj się z nami

  Magdalena Wołowska

  Chergée de mission - Relations membres
  Specjalista ds. relacji z firmami stowarzyszonymi

  tel.: +48 (22) 696 75 81

  membres@ccifp.pl


  Kontakt

Międzynarodowe Centrum Mediacji


Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki. Partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji jest Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

Co warto wiedzieć na temat mediacji?

 • Mediacja to alternatywna – dla postępowania sądowego lub arbitrażowego – metoda rozwiązania sporu, także w biznesie;
 • Mediacja stanowi tańszy, szybszy i skuteczniejszy sposób na rozwiązanie konfliktu;
 • Mediacja pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia;
 • Osiągane w mediacji rozwiązanie musi być dla obu stron satysfakcjonujące: to klasyczna sytuacja “win-win”;
 • Umiejętność osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie.

Jak działamy?

Krok 1.

Zgłoś nam swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu : joanna.jaroch@ccifp.pl

Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz nam na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji.

Krok 2

Skontaktujemy się z Tobą i/lub spotkamy celem omówienia problemu i strategii działania.

Krok 3

Skontaktujemy się także z Twoim adwersarzem celem zaprezentowania mu możliwości rozwiązania istniejącego pomiędzy Wami sporu w drodze mediacji.

Krok 4

Postępowanie mediacyjne.

Nasz mediator zadba, aby postępowanie mediacyjne przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, zaproponuje tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne i/lub indywidualne. Poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny czasowo i kosztowo, dbając o komfort stron.

Krok 5

Ugoda.

Wypracowaną w mediacjach ugodę pomożemy Ci zatwierdzić w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.

Pytanie / Wątpliwości

Na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z mediacjami, ich przebiegiem i warunkami odpowie właściwy przedstawiciel Izby lub Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Koordynator CCIFP:

Joanna Jaroch-Pszeniczna
joanna.jaroch@ccifp.pl
Tel. +48 22 690 68 83

KOORDYNATOR MCM:

Dr Ewelina Stobiecka
e.stobiecka@taylorwessing.com
Tel: +48 22 584 97 40
Tel. +48 669 73 79 79

LINKI:

Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji

Regulamin postepowania mediacyjnego wraz z cennikiem

Regulamin działania Rady Centrum Mediacji

     Informacja dla mediatorów

 Lista mediatorów

     Formularz dla mediatora

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Aleksandra Ladachowska
ola@agencja-infinity.pl
Tel: +48 793 410 008

MCM


Data opublikowania: 2014-03-07 11:35:23