AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Nowe twarze i awanse w CRIDO LEGAL

2018/07/05 Aktualności z firm stowarzyszonych 

Do kancelarii Crido Legal na stanowisko Senior Associate dołączyła Katarzyna Witkowska-Moździerz, która wzmocni praktykę Ligitation. Joanna Winter Szymańska awansowała na stanowisko Counsel w Dziale RE. Obecnie Crido Legal liczy 34 prawników.

Strategiczne podejście kancelarii zakłada, że będziemy utrzymywać wzrost liczby prawników. Szukamy elementów synergii z naszymi dotychczasowymi działaniami – tak budowaliśmy tę firmę. Zawsze w dużym zakresie pracowaliśmy dla podmiotów z rynku nieruchomości, co spowodowało, że zaczęliśmy też świadczyć dla nich usługi, specjalizując się z czasem w ich biznesie. Opierając się na synergii z zespołem postępowań podatkowych zbudowaliśmy rok temu zespół white collar crime. Obsługujemy coraz więcej transakcji fuzji i przejęć, na kanwie których niekiedy powstają później spory, co jest dla nas bodźcem do rozwoju zespołu litigation. Chcemy zwiększać zakres usług, ale też rośnąć organicznie i pozyskiwać nowych ekspertów w danych dziedzinach – Jakub Ziółek, Partner Zarządzający w Crido Legal. 

Katarzyna Witkowska-Moździerz jest adwokatem, świetnym specjalistą w zakresie postępowań karnych ale też cywilnych i administracyjnych. Na stanowisku Senior Associate wzmocni praktykę litigation (którą od roku rozwija adwokat Katarzyna Komulainen). Katarzyna Witkowskajest adwokatem specjalizującym się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotyczących podatku VAT. Jako obrońca reprezentowała oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych. W procesach reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przed dołączeniem do zespołu Crido, Katarzyna przez ponad 6 lat związana była z renomowaną krakowską kancelarią, specjalizującą się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków. W 2015 r. otrzymała prestiżowe stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, zaś w 2016 r. została laureatką nagrody Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Angażuje się w prace samorządu adwokackiego, będąc m.in. współzałożycielką Komisji Nowoczesna Adwokatura przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 

Radca prawny Joanna Winter- Szymańska specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce rynku nieruchomości. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu audytu prawnego (due diligence) nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Co więcej, posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, w tym opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu dokumentacji związanej z transakcjami nabycia i zbycia nieruchomości. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu powierzchni biurowych i komercyjnych, zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy, jak również dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym. Poza tym Joanna posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Świadczy także pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania różnego rodzaju umów handlowych.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne związane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzają nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty związane z sukcesją, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadających wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawną złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działają nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalają nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz siecią Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymują kompleksową usługę prawną, podatkową i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwiązaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu
agata.wozniak@crido.pl |+ 48 532 756 164

 

CRIDO TAXAND SP. Z O.O.