AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

My COMPANY poleca – Jak przygotować firmę do przekazania sterów kolejnemu pokoleniu

2018/03/13 CCIFP poleca  Raporty i opracowania 

Przygotowanie procesu sukcesji to nie tylko podział majątku! Aby prawdziwie trwać, niezbędne jest opracowanie modelu biznesowego, który w zmieniającym się świecie będzie wzmacniał potencjał konkurencyjności firmy. To jeden z pierwszych etapów przygotowania procesu sukcesji. W tym czasie ważne jest uniezależnienie firmy od samego założyciela, a także weryfikacja tego, na ile ustalony model biznesowy wciąż jest konkurencyjny.

Firmy rodzinne o wysokim stopniu długookresowej konkurencyjności mają:

 1. opracowany jasny kierunek strategiczny, który, zaakceptowany przez seniora, będzie też wyzwaniem dla juniora,
 2. świadomość, jak wciąż zwiększać konkurencyjność, korzystając z „potencjału rodzinności” firmy,
 3. przeprowadzony audyt wartości, które w sytuacjach trudnych mogą stać się punktem odniesienia i spoiwem łączącym pokolenia,
 4. opracowane mechanizmy wspierające zachowanie ciągłości działania.

Dlatego, myśląc o procesie zmiany pokoleniowej, warto nie tylko przygotować się na długotrwałą zmianę firmy, ale też spojrzeć na konkurencyjność modelu z dwóch stron: założyciela oraz sukcesora. Założyciel ma doświadczenie i często największe kompetencje, by ocenić realną kondycję firmy. Sukcesor z kolei, myśląc o firmie, wyobraża ją sobie już w przyszłości, oceniając jej możliwości rozwoju i prognozując zmiany, które będzie chciał i mógł wprowadzić w ramach istniejących lub nowych możliwości biznesowych, o ile wartości rodzinne, a także filozofia myślenia o biznesie zostawiają na to przestrzeń do działania.

Ponieważ faza audytu przygotowuje firmę do określenia sytuacji wyjściowej, warto, by obecny właściciel zadał sobie kilka pytań, które pomogą zweryfikować stopień przygotowania firmy w każdym z obszarów weryfikujących konkurencyjność modelu biznesowego. Te pytania nie wyczerpują w całości tematu, są jedynie inspiracją do znalezienia dalszych pytań i własnych odpowiedzi w omawianym obszarze (na podstawie: Family Business Stewardship, Institute for Family Business, London 2011).

Czytaj dalszą część artykułu >>>

AUTOR: Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

winieta yellow 02- small