Misja i cele


Misja i cele


Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Reprezentujemy Francję, jednego z największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju, który przyczynił się do stworzenia ponad 250 000 miejsc pracy. Wspieramy nasze firmy stowarzyszone w realizacji ich celów biznesowych, rozwijamy francusko-polskie stosunki gospodarcze i promujemy Francję w Polsce i Polskę we Francji.

Naszą działalność koncentrujemy na pięciu obszarach:
(Kliknij w ikony, aby dowiedzieć się więcej)

         


Data opublikowania: 2011-12-06 14:15:46