Mentoring Transnarodowy


Mentoring Transnarodowy


Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), we współpracy z Fundacją Przywództwo.org, proponuje program mentoringu na rzecz transnarodowego przywództwa dla członków i sympatyków Izby.

INFORMACJE DLA ADEPTÓW >>>

INFORMACJE DLA MENTORÓW >>>

CELE PROJEKTU

Wsparcie kadry kierowniczej oraz tzw. talentów w intensywnym rozwoju zawodowym i osobistym – w szczególności w kontekście przywództwa (leadershipu) – w obliczu konkretnych wyzwań i przeszkód.

DLA KOGO?

Osoby na stanowiskach menedżerskich piastujące funkcje w dowolnej specjalizacji – Sprzedaż, HR, Finanse, Logistyka, etc. – na średnim bądź wyższym szczeblu zarządzania, stojące naprzeciw wyzwaniom właściwym swojej profesji i miejscu na drodze rozwoju.

OPIS PROJEKTU

Jest to projekt oparty na zaangażowaniu Mentorów-wolontariuszy, wywodzących się spośród szefów i członków najwyższej kadry zarządzającej firm francuskich w Polsce, osób z dużym doświadczeniem zawodowym w firmach międzynarodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mentorzy ci zgodzili się poświęcić swój czas i podzielić się swoim doświadczeniem.

Projekt polega na dobraniu Mentora i Adepta w pary, w zależności od doświadczenia mentora i potrzeb adepta. Rolą CCIFP w tym projekcie będzie wdrożenie i nadzorowanie programu oraz pozyskiwanie mentorów i adeptów. Fundacja Przywodztwo.org, powstająca przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, będzie praktycznym organizatorem projektu mentoringu. Chcąc zapewnić optymalny dobór par mentor-adept, Fundacja przeprowadzać będzie ankiety oraz wywiady osobiste zarówno dla adeptów jak i potencjalnych mentorów, i doprowadzać  o spotkań. Pary w ten sposób skojarzone we własnym zakresie ustalą ramy i zasady współpracy, a także wysokość i sposób wynagrodzenia dla mentora, z możliwością skorzystania ze wskazówek lub doradztwa Fundacji. Niezależnie od ustaleń poczynionych pomiędzy mentorem i adeptem, dobranie ich w pary będzie podlegało opłacie administracyjnej w wysokości 500 pln.

Mentor towarzyszy adeptowi w ciągu min. 6 miesięcznej, indywidualnej relacji, w trakcie której obydwoje zobowiązują się odbyć min. 3 spotkania. Relacja ta jest osobista i nie podlega ocenie osób z zewnątrz; jej sukces zależy od całkowitego zaufania, jakim obydwie strony muszą się obdarzyć. Po zakończeniu projektu, adept jest proszony o krótkie podsumowanie projektu w celu ewentualnej poprawy projektu „Mentorat Transnarodowy”.

1 PRZYWÓDZTWO W KONTEKŚCIE WIELONARODOWYM

 • Przygotowanie do objęcia roli przywódcy w Polsce lub za granicą.
 • Pomoc w budowie biznesu w oparciu o model francuski.
 • Wyzwania zarządzania zespołem wielonarodowym, wielokulturowym i wielojęzycznym.

2 MENTORING EKSPERCKI, TJ. WSPARCIE PODCZAS PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE SPECYFICZNYM OBSZAREM

 • Controlling w międzynarodowej grupie kapitałowej.
 • Budowa międzynarodowych kanałów sprzedaży.
 • Marketing na odmiennych kulturowo rynkach zagranicznych.
 • Zarządzanie w specyficznej branży (budowlana, IT, wielka dystrybucja itd.).

3 KOBIETY W ZARZĄDACH, KOBIETY NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH W ORGANIZACJACH

 • Wyzwania związane z zarządzaniem dużą organizacją.
 • Przygotowania do objęcia roli liderskiej, przywódczej.
 • Współpraca z kadrą zarządzającą.
 • Efektywność liderska.

 

DO POBRANIA:

OPIS PROJEKTU >>>

FORMULARZ DLA ADEPTÓW >>>

FORMULARZ DLA MENTORÓW >>>

Osoby zainteresowane udziałem w programie na rzecz transnarodowego przywództwa zapraszamy do kontaktu: mentoring@ccifp.pl.


Data opublikowania: 2016-04-22 13:03:30