AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Mentoring transnarodowy – zapraszamy do udziału w innowacyjnym projekcie CCIFP

2017/02/28 Aktualności CCIFP  CCIFP poleca 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), we współpracy z Fundacją Przywództwo.org, proponuje program mentoringu na rzecz transnarodowego przywództwa dla członków i sympatyków Izby. W dobie « kryzysu przywództwa », odkrywamy, że w organizacjach drzemią ogromne, niewykorzystane zasoby, zamrożone brakiem pełnego, całkowitego zaangażowania zespołów. Dziś od menedżerów oczekujemy nie tylko zarządzania. Dziś potrzebujemy ludzi umiejących kreować nową rzeczywistość, zamiast reagować na dotychczasową. Potrzebujemy przywódców.

Celem projektu  jest wsparcie kadry kierowniczej oraz tzw. talentów w intensywnym rozwoju zawodowym i osobistym – w szczególności w kontekście przywództwa (leadershipu) – w obliczu konkretnych wyzwań i przeszkód.

Program kierowany jest do osób na stanowiskach menedżerskich piastujących funkcje w dowolnej specjalizacji – Sprzedaż, HR, Finanse, Logistyka, etc. – na średnim bądź wyższym szczeblu zarządzania, stojących naprzeciw wyzwaniom właściwym swojej profesji i miejscu na drodze rozwoju.

Jest to projekt oparty na zaangażowaniu Mentorów-wolontariuszy, wywodzących się spośród szefów i członków najwyższej kadry zarządzającej firm francuskich w Polsce, osób z dużym doświadczeniem zawodowym w firmach międzynarodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mentorzy ci zgodzili się poświęcić swój czas i podzielić się swoim doświadczeniem.

WIĘCEJ INFORMACJI + FORMULARZE DLA ADEPTÓW I MENTORÓW >>>

ikonamentoringpl