AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Mazars ogłasza wzrost przychodów o 12,8% i przyspiesza tempo rozwoju międzynarodowego

2018/03/01 Aktualności z firm stowarzyszonych 

Międzynarodowa, zintegrowana firma audytorsko-doradcza Mazars kontynuuje swój wzrost. Na początku stycznia do grupy Mazars dołączyły biura w dwóch nowych krajach - Kolumbii i Ugandzie. Obecnie grupa prowadzi działalność w 86 krajach i terytoriach zależnych. Grupa zamierza osiągnąć przychody w wysokości ponad 2 miliardów euro do roku 2020 w stosunku do 1,5 miliarda euro obecnie.

Paryż, 20 lutego 2018 

Mazars, międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizująca się w audycie, doradztwie, księgowości, podatkach i usługach prawnych poinformowała, że w roku finansowym 2016-20171 osiągnęła przychody w wysokości 1,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 12,8%2 względem zeszłego roku. Ten wzrost odzwierciedla 5,5% wzrost organiczny i 7,0% wzrost zewnętrzny. Na tak dobry wynik grupy złozył się m.in. efekt integracji chińskiej firmy ZhongShen ZhongHuan, która miała miejsce pod koniec 2015 roku. W ciągu roku 2016-2017 grupa rozszerzyła działalność o nowe kraje, takie jak Bułgaria, Cypr, Kosowo, Mozambik i Tanzania. Wzmocniła również swoją obecność w Szwecji. 

W ciągu ostatnich 4 lat przychody grupy wzrosły w sumie o 45%. Międzynarodowy rozwój grupy znacznie przyczynił się do tego wzrostu. Potwierdza to fakt, że przychody grupy poza Europą wzrosły z 27% w roku finansowym 2012-2013 i wynoszą obecnie 34% całkowitych przychodów grupy. Stało się tak dzięki znacznemu wzmocnieniu obecności Mazars w Afryce, Ameryce Północnej i Azji. 

Od niedawna Mazars w Chinach zalicza się do 10 największych firm w sektorze audytu i doradztwa. Zrobienie takiego dużego kroku na przód stało się możliwe dzięki umowie o partnerstwie podpisanej w sierpniu zeszłego roku między Zhongshan Yataï i firmą Zhongshen Zhonghuan, która dołączyła do grupy w grudniu 2015 roku.

- Szybsze tempo wzrostu odnotowane w roku finansowym 2016-2017 potwierdza dynamikę rozwoju Mazars utrzymującą się od kilku lat. Odzwierciedla również naszą ambicję bycia uznanym za wiodącą międzynarodową organizację. - Niedawne rozszerzenie naszej działalności pozwoliło nam wzmocnić naszą wiedzę, jak również zdolność obsługiwania klientów na całym świecie – mówi Philippe Castagnac, Prezes Zarządu Grupy Mazars. 

Zmiany na świecie 

Zgodnie z podejściem Mazars w kwestii rozszerzania swojego modelu zintegrowanej sieci biur partnerskich, Mazars kontynuuje wzmacnianie swojej obecności na wszystkich kontynentach. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku grupa włączyła dwie firmy współpracujące z dwóch nowych krajów, Kolumbii i Ugandy, do zintegrowanej międzynarodowej sieci partnerów. Przez ostatnie kilka tygodni Mazars finalizował operacje zewnętrznego wzrostu we Włoszech, w Holandii, Singapurze, Szwecji i USA. 

Mazars posiada obecnie biura w 86 zaintegrowanych krajach i terytoriach zależnych. Ta międzynarodowa grupa liczy ponad 20 000 specjalistów, w tym 980 partnerów (z których 77 zostało mianowanych w 2017 roku), w 300 biurach na całym świecie. Firma audytorsko-doradcza o unikalnej w branży audytorskiej strukturze potwierdza swój cel na 2020: osiągnięcie przychodów w wysokości przekraczającej 2 miliardy euro i ponad 25 000 pracowników. 

Coraz większy nacisk na doradztwo, dane i innowację 

- Audyt, na którym Mazars zbudował swoją renomę, jest dziś jednym z tych zawodów, które muszą się przeobrazić na skutek cyfrowej rewolucji, nowych oczekiwań klientów i zmian w przepisach. Jesteśmy na progu nowej ery w naszej działalności i transformacja jest naszym głównym priorytetem – wyjaśnia Hervé Hélias, Dyrektor Generalny Grupy i Partner Zarządzający Mazars we Francji. 

Z myślą o realizacji z sukcesem ambitnych planów rozwoju w tym zmieniającym się sektorze, grupa wzmacnia swoją wiedzę, korzystając między innymi z postępów w dziedzinie technologii i cyfryzacji. Dzięki zaoszczędzeniu czasu na niektórych zadaniach, technologia powinna umożliwić poświęcanie więcej uwagi na działania o wyższej wartości dodanej. Ponadto Mazars stawia sobie podwójny cel: zwiększenie skuteczności i znaczenia naszych interakcji z klientami oraz sprawienie, by usługi doradztwa miały większy udział w przychodach, korzystając ze znaczącego wzrostu, który miał miejsce w ostatnich latach. Przychody z usług doradztwa stanowią obecnie 55% całkowitych przychodów grupy. 

Grupa podjęła już kroki w kierunku transformacji: w lipcu nominowała Claire Cizaire jako Dyrektora ds. Technologii i Innowacji, tym samym dając dowód zaufania Generacji Y. Na jesieni Mazars zakupił francuski start-up Zettafox specjalizujący się w analizie danych. Jest to strategiczny zakup dla wewnętrznego przeobrażenia spółek grupy, który pozwoli wzbogacić ich ofertę usług. Grupa zorganizowała kilka „hackathonów” w celu umożliwienia przemyśleń na temat przyszłości audytu. Te działania uzupełniają programy otwartych innowacji i inkubatorów start-upów, które grupa wdrożyła w ciągu ostatnich kilku lat. 

KONTAKT 

Mazars
Marie Coudié – Head of International Brand Communication
+ 33 (0)1 49 97 46 70 – marie.coudie@mazars.com 

Mazars w Polsce
Renata Stefanowska – Manager Działu Komunikacji i Marketingu
+48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35 – r.stefanowska@mazars.pl  

***

O Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworzą zintegrowaną sieć partnerów. Mazars korzysta z wiedzy 20 000 specjalistów, kierowanych przez 980 partnerów w 300 biurach na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, od MŚP i globalnych graczy, jak również start-upy i organizacje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniając łącznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

1Okres obrotowy zakończony 31 sierpnia.

2Z wyłączeniem skutków różnic kursowych -1,6%

Mazars_GALA2016