LISTA WYDARZEŃ


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń


Prawo > Wszystkie wpisy

  Komitet CSR – etyka w biznesie

  2017/10/17 Kluby wymiany doświadczeń 

  Zapraszamy na kolejne spotkanie komitetu CSR, które tym razem poświęcone będzie tematowi etyki w biznesie. Wraz z naszymi ekspertami: Kamilem Wyszkowskim, Dyrektorem Generalnym Global Compact w Polsce, Olgą Siedlanowską-Chałudą, Section Head – Ethics & Anti-Corruption Global Compact oraz Robertem Sroką, Koordynatorem Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, porozmawiamy o etyce w polskich firmach oraz wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorcami w tym zakresie.


  Jak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne które można wyeliminować lub zminimalizować.

  2017/10/25 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID, ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków mogą niekorzystnie wpłynąć na wartość...


  Kampanie reklamowe – aspekty prawne w marketingu

  2017/10/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"


  Konkursy i loterie – aspekty prawne w marketingu

  2017/11/15 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"


  Prawa autorskie – aspekty prawne w marketingu

  2017/12/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"