LISTA WYDARZEŃ


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń


Spotkania biznesowe > Wszystkie wpisy

  Krakowskie Rendez-Vous Biznesu i zwiedzanie Krakowskiego Parku Technologicznego

  2017/05/25 Spotkania biznesowe 

  Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz ze swoim Przedstawicielem Regionalnym Julienem Hallier (Destination Poland) oraz Krakowski Park Technologiczny mają przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie « Rendez-Vous Biznesu » w Krakowie, które odbędzie się tym razem w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, zlokalizowanej na terenie krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej.

  Temat spotkania: "Małopolska - tu technologia staje się biznesem!"


  Debata BIZ w Poznaniu

  2017/06/01 Spotkania biznesowe 

  14 międzynarodowych izb handlowych we współpracy z Polityką Insight przygotowało wspólnie raport o wpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę. Raport zawiera kompleksową analizę wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój polskiej gospodarki w różnych aspektach, w tym: wpływu BIZ na zatrudnienie, społeczności lokalne, rolę w transferze technologii,...


  Rendez-vous Biznesu – CSR w praktyce i barometr CCIFP

  2017/06/06 Spotkania biznesowe 

  Zapraszamy na czerwcowe Rendez-Vous Biznesu, które odbędzie się we wtorek 6-go czerwca o godzinie 18:00 w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy. Przedstawimy Państwu wyniki badania na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o roli etyki w firmach.


  Debata BIZ w Krakowie

  2017/06/08 Spotkania biznesowe 

  Co przyniosły inwestycje zagraniczne?
  Wpływ na gospodarkę Małopolski w ostatnim ćwierćwieczu.


  Rendez-vous Biznesu

  2017/07/04 Spotkania biznesowe 

  Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i przeznaczone są dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizując je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju. Koktajlowe spotkanie przy lampce wina...


  Rendez-vous Biznesu

  2017/09/12 Spotkania biznesowe 

  Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i przeznaczone są dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizując je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju. Koktajlowe spotkanie przy lampce wina...


  Rendez-vous Biznesu

  2017/10/03 Spotkania biznesowe 

  Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i przeznaczone są dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizując je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju. Koktajlowe spotkanie przy lampce wina...


  Rendez-vous Biznesu

  2017/11/07 Spotkania biznesowe 

  Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i przeznaczone są dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizując je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju. Koktajlowe spotkanie przy lampce wina...


  Rendez-vous Biznesu

  2017/12/05 Spotkania biznesowe 

  Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i przeznaczone są dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizując je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju. Koktajlowe spotkanie przy lampce wina...