LISTA WYDARZEŃ


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń


Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminacyjną DFP

2018/04/27 Kursy językowe 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.

UWAGA ! Wyjątkowo podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej 11-12 czerwca 2018 r. organizujemy jedynie te rodzaje egzaminów, które obowiązują jeszcze w wersji papierowej (prawo, sekretariat, moda).


Rendez-vous Biznesu – spotkanie z Prezesem firmy Wyborowa Pernod Ricard

2018/05/08 Spotkania biznesowe 

W ramach majowego spotkania z cyklu Rendez-vous Biznesu zapraszamy Państwa do siedziby grupy Wyborowa Pernod Ricard, na którym Prezes Eric Benoist między innymi przedstawi projekt Muzeum Polskiej Wódki.


Minister Piotr Woźny Pełnomocnik Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” gościem Komitetu Energetyki i Środowiska

2018/05/08

Spotkanie z Panem Ministrem daje nam możliwość szczegółowego zapoznania się z ramami Projektu „Czyste Powietrze”. Co więcej, liczymy na Państwa aktywny udział i wykorzystanie obecności Pana Ministra, w szczególności w obszarze: praktycznych uwag i komentarzy dotyczących realizacji projektu „Czyste Powietrze”. Projekt w pierwszej fazie będzie polegał na wykonaniu...


Jak skutecznie przekazać trudną wiadomość?

2018/05/09 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Jednym z najmniej przyjemnych zadań w pracy menedżera jest konieczność przekazania trudnej wiadomości współpracownikom, klientom czy komukolwiek innemu. Niekiedy może być to informacja wręcz zła, jak np. słaba ocena wyników, negatywny feedback, niedotrzymanie terminu, przekroczenie budżetu czy chybiona inwestycja. Czasem do przekazania jest informacja nie tyle zła, ile rodząca...


Klub Dyrektorów 4

2018/05/10 Kluby wymiany doświadczeń 

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


Umowy w języku francuskim

2018/05/11 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w krótkim czasie chciałyby pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie umów.


ŚNIADANIE BIZNESOWE – spotkanie z Prezesem Orange i Prezesem EFL

2018/05/11 Spotkania biznesowe 

CCIFP wraz z Radosławem Kuczyńskim, Prezesem Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL), który jest również przedstawicielem CCIFP na region Dolnego Śląska, mają przyjemność zaprosić na pierwsze śniadanie biznesowe we Wrocławiu, inaugurujące działanie przedstawicielstwa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej na Dolnym Śląsku.


Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle

2018/05/15

Ostatnie dwa lata w ustawodawstwie dotyczącym procedury cywilnej sprzyjały wspieraniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Począwszy od nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku a skończywszy na zmiana w ustawie o finansach publicznych obowiązującej od 1 czerwca 2017 roku, a dotyczących zawierania ugód z sektorem publicznym.


Budowanie systemu compliance w oparciu o ustawę o jawności życia publicznego i Sapin II- perspektywa prawnoporównawcza

2018/05/15 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Polskie władze, dążąc do zapewnienia większej transparentności i zwalczania zjawiska korupcji, pracują nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. W proponowanym kształcie nakłada on na średnich i dużych przedsiębiorców obowiązek opracowania, wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnością, w tym kodeksu antykorupcyjnego, polityki dot. otrzymywania prezentów...