LISTA WYDARZEŃ


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń


Wspólna reprezentacja firm francuskich na Forum Ekonomicznym w Krynicy

2018/09/04 Spotkania biznesowe 

Już po raz piąty Francuska-Polska Izba Gospodarcza przygotowuje obecność firm francuskich na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Tym razem szykujemy Pawilon Café France, panel dyskusyjny oraz specjalny wieczór francuski dla gości Forum.


Język francuski biznesowy – kurs doszkalający do egzaminu DFP Affaires B2 / C1

2018/09/05 Kursy językowe 

Trzymiesięczny kurs specjalistyczny, przygotowujący do egzaminu DFP Affaires B2 lub C1


Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator).

2018/09/10 Kluby wymiany doświadczeń 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów wymagają od prawnika nie tyle wysoko specjalistycznej wiedzy prawniczej, co raczej umiejętności biznesowego myślenia kategoriami klienta z pominięciem własnego interesu stricte ekonomicznego. W takim bowiem schemacie myślowym, cel działań prawnika polega na jak najszybszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniu problemu, co wymaga dobrania odpowiednich narzędzi.


Powakacyjne Rendez-vous Biznesu

2018/09/11 Spotkania biznesowe 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza z radością zaprasza Państwa na najbliższe spotkanie z cyklu Rendez-vous Biznesu, które odbędzie się 11 września.


Klub Dyrektorów 5

2018/09/12 Kluby wymiany doświadczeń 

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


Jak budować dialog z konsumentem zgodnie z prawem – Regulaminy i zgody

2018/09/13 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Aby działania marketingowe były w pełni skuteczne powinny być przygotowane i zrealizowane w zgodzie z wymogami prawa. Prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych skierowanych do konsumentów wiąże się z obowiązkiem spełnienia restrykcyjnych przepisów i dostosowywania się do często zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Systematyczne zwiększanie zakresu ochrony praw...


Jak skutecznie rekrutować w dobie rynku pracownika?

2018/09/14 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Celem szkolenia jest poznanie wszystkich etapów procesu skutecznej rekrutacji, analiza niezbędnych kroków w celu odpowiedniego przygotowania, prowadzenia i monitorowania rekrutacji, rozwinięcie praktycznych umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukazanie dodatkowych korzyści i zagrożeń pojawiających się podczas procesu rekrutacji. Korzyści dla uczestników:-...


International Speed Business Meeting w Krakowie

2018/09/18 Spotkania biznesowe 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu International Speed Business Meeting, które odbędzie się 18 września w Krakowskim Parku Technologicznym.


Wyzwania sektora budowlanego w Polsce – komitet nieruchomości

2018/09/18 Kluby wymiany doświadczeń 

Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu Nieruchomości  poświęcone wyzwaniom, z jakimi od 2017r boryka się sektor budowlany w Polsce (i zagranicą) i jakim podlega w związku ze zmieniającym się dynamicznie otoczeniem biznesowym.

W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny oraz dotkliwego braku pracowników, które sprawiły, że mimo ogromnej ilości już prowadzonych lub rozpoczynanych projektów, mimo boom’u inwestycyjnego, można mówić o pogłębiającym się kryzysie w sektorze.