AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Księga Dobrych Praktyk CCIFP kolejnym krokiem wdrażania polityki ZERO WASTE we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej

2018/01/23 Aktualności CCIFP 

Od kilku lat, dzięki takim działaniom CCIFP jak m.in. Barometr CSR w praktyce, Komitet CSR,  Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP, społeczna odpowiedzialność biznesu stała się wyróżnikiem francuskich firm działających w Polsce.

Jesienią ubiegłego roku zdecydowaliśmy, że Francusko-Polska Izba Gospodarcza oprócz promocji działań CSR-owych swoich firm stowarzyszonych, sama podejmuje aktywne działania, aby stać się społecznie odpowiedzialną organizacją. Pierwszą gałęzią CSR-u, w której chcemy już dziś wprowadzić realne zmiany jest ochrona środowiska.

W październiku 2017, CCIFP przystąpiła do programu OFFICE For One Planet wdrażanego przez Little Greenfinity. Program ma na celu osiągnięcie oszczędności finansowych poprzez optymalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz urządzeń i artykułów biurowych oraz wdrażanie zachowań i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku wśród pracowników i użytkowników biura CCIFP.

Politykę ZERO WASTE rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu biura, następnie ekipa CCIFP brała udział w dwóch szkoleniach dotyczących optymalizacji wykorzystywania zasobów. Na bazie informacji zebranych podczas audytu i rozmów z pracownikami firma Little Greenfinity przygotowała Księgę Dobrych Praktyk CCIFP zawierającą szereg zaleceń dla pracowników CCIFP.

Polityka ZERO WASTE to nie tylko mniejsze zużycie surowców, lepsze wykorzystanie zasobów, czy pro-ekologiczne rozwiązania na rzecz naszej planety. Są to również spore oszczędności finansowe dla firmy, która zdecyduje się na prowadzenie konsekwentnych działań w tym obszarze.

Projekt ZERO WASTE jest pierwszym krokiem CCIFP, w kierunku stawania się organizacją społecznie odpowiedzialną. W przyszłości planowane są kolejne inicjatywy w obszarze CSR.

księga_okładka