AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi polskiego rynku długu

2018/02/13 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 2,015 (spadek o 4pb), 5-letnie do poziomu 2,66 (spadek o 8pb), a 10-letnie do poziomu 3,125 (spadek o 6pb).

W poniedziałek doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej. Była to korekta po ich silnym wzroście dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 05.02.2018). Od wtorku do czwartku obserwowany był wzrost stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem długu. W piątek doszło do korekty wspieranej przez poprawę nastrojów na globalnych rynkach.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będą krajowe dane o inflacji. W przypadku realizacji naszej zgodnej z konsensusem rynkowym prognozy dane te będą jednak neutralne dla stawek IRS. Ograniczony wpływ na rynek będą miały naszym zdaniem również pozostałe dane z polskiej gospodarki (wstępny szacunek PKB w IV kw., bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw). Uważamy, że liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz indeksy NY Empire State i Philadelphia FED), jak również wstępne dane o PKB w gospodarkach strefy euro, nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa