Zyskaj wiele możliwości


Reprezentacja interesów


Spotkania VIP

Podczas spotkań z politykami i osobistościami ze świata biznesu firmy stowarzyszone mogą osobiście nawiązać relacje z przedstawicielami rządu i innych urzędów państwowych oraz podzielić się własnymi problemami i propozycjami. Na spotkaniach z liderami poszczególnych partii politycznych, uczestnicy mogą poznać ich programy i zamierzenia na najbliższą kadencję. Spotkaliśmy się m.in. z: Janem Vincentem Rostowskim, Hanną Gronkiewicz Waltz, Waldemarem Pawlakiem, Michałem Boni.

Hanna Gronkiewicz WaltzSpotkanie z Andrzejem Halickim.Spotkanie z Waldemarem Pawlakiem.

 

Reprezentacja firm francuskich na Forum w Krynicy

Forum ekonomiczne w Krynicy to jedno z najważniejszych spotkań polityczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej gromadzące ponad 2000 gości. Od 2009 roku CCIFP zapewnia obecność francuskich inwestorów na tym wydarzeniu poprzez panele dyskusyjne z udziałem liczących się osobistości. Organizowany na miejscu pawilon francuski jest doskonałym miejscem spotkań i nawiązywania relacji biznesowych na wysokim szczeblu. Poruszana tematyka dotyczyła: rozwoju infrastruktury, perspektyw i finansowania energii nuklearnej, akcjonariatu pracowniczego, zarządzania nowoczesnym miastem…

 Krynica w 2011 roku - spotkanie z Donaldem Tuskiem.Spotkanie w Krynicy w 2010 roku.

 

Biała księga CCIFP

CCIFP działa na rzecz zmian prawnych, ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce. W tym celu przygotowana została Biała Księga CCIFP zawierająca listę barier, które napotykają firmy w bieżącej działalności oraz pakiet proponowanych rozwiązań do zidentyfikowanych problemów. Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozdziałami, a zawarte w dokumencie postulaty przekazywane są do decydentów, administracji państwowej oraz mediów. Tematy poruszane w Białej Księdze: akcjonariat pracowniczy, nieruchomości, podatki, PPP, kształcenie zawodowe, dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE. Więcej informacji >>>

 

Spotkania regionalne z samorządowcami

Regularnie organizowane spotkania w regionach to nie tylko doskonała okazja do spotkania w gronie firm stowarzyszonych spoza Warszawy, ale również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z lokalnymi władzami. Uczestniczą w nich Prezydenci miast oraz Marszałkowie Województw, którzy prezentują plany inwestycyjne i możliwości współpracy przy projektach regionalnych i lokalnych. Jesteśmy obecni w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście, Bydgoszczy. Więcej informacji >>>

Współpraca publiczno-prywatna

Logo PPP CCIFP jest członkiem założycielem Fundacji Centrum PPP i organizuje liczne własne konferencje wspierające rozwój PPP w Polsce. Do tej pory mówiliśmy o wykorzystaniu modelu PPP przy budowie parkingów, budynków sportowych, spalarni, czy w mieszkalnictwie. Podczas naszych spotkań przedstawiamy konkretne projekty i doświadczenia firm. Ściśle współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego proponując nowe rozwiązania legislacyjne wprowadzane do ustawy o PPP i koncesjach.

 


Data opublikowania: 2012-02-03 09:31:14