Zyskaj wiele możliwości


Promocja wizerunku


Konkurs Grand Prix CCIFP

Grand Prix CCIFP jest wyrazem uznania dla osobistości lub firmy, która przyczynia się do rozwoju relacji polsko – francuskich, a także wyróżnia się nowatorskim i skutecznym podejściem do prowadzenia biznesu. Nagradzamy w zakresie osiąganych wyników finansowych, rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju, czy innowacyjnych pomysłów. Więcej informacji >>>

Strona internetowa i Biuletyn CCIFP

Zachęcamy do korzystania z możliwości promocyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej i biuletynu elektronicznego, rozsyłanego raz w miesiącu do wszystkich członków i partnerów CCIFP. Nasza strona zawiera informacje i raporty ekonomiczne, zmiany w prawie, nowości branżowe. Dzięki tym nośnikom mogą Państwo również informować o swoich sukcesach i osiągnięciach. Zapisz się na newsletter >>>

Katalog firm stowarzyszonych

Najważniejszą częścią katalogu jest prezentacja wszystkich firm stowarzyszonychw CCIFP. Katalogjest cennym źródłem informacji i kontaktów biznesowych oraz doskonałym miejscem na reklamę. Ta prestiżowa publikacja drukowana co roku w nakładzie 2 500 egzemplarzy rozsyłana jest do firm i partnerów CCIFP, instytucji i regionalnych izb handlowych we Francji. Każda firma ma własną, całostronicową prezentację. Zobacz katalog firm w wersji on-line >>>

Media Relations na rzecz firm stowarzyszonych

Ułatwiamy kontakty pomiędzy dziennikarzami a naszymi firmami stowarzyszonymi, pomagając mediom w dotarciu do francuskich i polskich inwestorów zrzeszonych w CCIFP. Współpraca Francuskiej Izby z takimi redakcjami jak Rzeczpospolita, TVN, TVP Info, Polskie Radio, Radio Pin, Polsat, Puls Biznesu przekłada się na publikacje i audycje z udziałem naszych firm członkowskich.


Data opublikowania: 2012-02-03 09:54:57