Kontakt


Kontakt


Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)
ul. Widok 8
00-023 Warszawa

Tel.: (+48) 22 696 75 80
Fax: (+48) 22 696 75 90
E-mail: ccifp@ccifp.pl
WWW: www.ccifp.pl


Data opublikowania: 2012-03-02 16:47:49