AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Konferencja po posiedzeniu RPP może osłabić złotego

2017/12/05 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2128 (osłabienie złotego o 0,1%).

W poniedziałek i wtorek złoty kształtował się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym. W środę rano kurs EURPLN spadł poniżej poziomu 4,20, co doprowadziło do uruchomienia zleceń stop loss wśród części inwestorów. W efekcie kurs złotego względem euro przejściowo umocnił się o 0,2% spadając poniżej 4,19. W dalszej części dnia obserwowana była korekta. W czwartek kurs złotego charakteryzował się relatywnie wysoką na tle całego tygodnia zmiennością z uwagi na publikacje istotnych krajowych danych (finalny szacunek PKB oraz wstępny szacunek inflacji w Polsce).

Publikacja danych o PKB oddziaływała w kierunku osłabienia złotego, co w naszej ocenie związane było z ich strukturą wskazującą na niższy od oczekiwań wzrost dynamiki inwestycji. Przeciwny efekt miały wyższe od oczekiwań dane o inflacji. W piątek złoty tracił na wartości, gdyż część inwestorów realizowała zyski. Po południu doszło do przejściowej korekty, jednak pod koniec dnia złoty kontynuował deprecjację.

Przez cały ubiegły tydzień złoty zyskiwał względem franka szwajcarskiego. Wynikało to z umocnienia złotego względem euro przy jednoczesnym wzroście kursu EURCHF. Tym samym kurs CHFPLN znajduje się już tylko o 1,1% powyżej poziomu sprzed 15 stycznia 2015 r., kiedy to doszło do znaczącego umocnienia franka szwajcarskiego w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu jego kursu wobec euro (por. MAKROmapa z 19.01.2015).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie RPP. Uważamy, że wydźwięk konferencji po posiedzeniu może być lekko negatywny dla złotego. Dane z amerykańskiego rynku pracy oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan nie spotkają się w naszej ocenie ze znaczącą reakcją rynku. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa