KALENDARZ


Spotkania regionalne


Działania Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce nie ograniczają się tylko do Warszawy. Od kilku lat staramy się aktywnie promować francuski i polski biznes również w innych regionach, poprzez organizację cyklicznych spotkań. Jest to okazja do spotkania się w gronie firm stowarzyszonych, wymiany wizytówek, czy dyskusji na tematy poruszane podczas spotkań.

Spotkania regionalne, to również okazja do spotkania się z lokalnymi władzami, by poznać ich plany rozwoju regionu i nawiązać bezpośrednie relacje.

Nasze spotkania organizujemy w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, czy Katowicach.


Data opublikowania: 2012-01-10 08:15:57