AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Hazard w grach komputerowych według znowelizowanej ustawy hazardowej

2017/09/13 Raporty i opracowania 

Definicje gier hazardowych, w tym gier na automatach zawarte w niedawno znowelizowanej ustawie hazardowej budzą kontrowersje interpretacyjne. Ze względu na ich pojemność, potencjalnie objąć mogą również gry komputerowe umożliwiające rozgrywkę online. 

Autor: Marcin Przybysz, adwokat w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Niedawno znowelizowana ustawa o grach hazardowych wyjaśnia, że grami hazardowymi są m.in. gry na automatach. Definiuje ona, że są to gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Zaznaczyć przy tym należy, że za wygraną rzeczową uznaje się także samą możliwość przedłużenia gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze. Co więcej, dana gra może zostać uznana za grę na automatach nawet w przypadku, gdy gracz nie ma możliwości uzyskania jakiejkolwiek wygranej, a będzie tak w sytuacji, gdy organizowana jest przez dostawcę w celach komercyjnych.

Przytoczone definicje budzą kontrowersje co do ich potencjalnego zakresu znaczeniowego. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2017 r. definicje te mogą obejmować opisane wyżej gry urządzane przez Internet, oczywiście z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek.

Powyższe martwić powinno w szczególności dostawców gier komputerowych umożliwiających rozgrywkę online, których scenariusz zawiera element losowości, zwłaszcza że w świetle dotychczas wypracowanego na tym tle orzecznictwa sądów element ten wcale nie musi mieć przeważającego znaczenia dla wyniku samej rozgrywki, czy dla uzyskania wygranej. Według stanowiska sądów nie ma bowiem znaczenia na jakim etapie rozgrywki przypadkowość ma miejsce i jaka jest waga przypadku (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r., II GSK 1010/11). Nie można więc wykluczyć ryzyka, że nawet w przypadku, gdy w danej grze kluczowe znaczenie będą miały inteligencja, umiejętności i zręczność gracza, pomimo to gra zostanie zakwalifikowana jako gra na automacie, której urządzanie jest objęte monopolem państwa.

O autorze:

Marcin Przybysz, adwokat w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Marcin Przybysz jest Senior Associate w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Wspiera klientów działających na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. W kręgu jego praktyki pozostają ponadto zagadnienia związane z nowymi technologiami, ochroną danych osobowych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom w związku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, popularnych platform gier online, przedsięwzięć promocyjnych itp. W ramach powyższego posiadł także szerokie doświadczenie z zakresu prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z sektorem e-commerce.

Marcin jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu praw własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią oferującą pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół liczący ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osiągnąć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chcą rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA łączą ugruntowaną wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwiązań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Gąsowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,

E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka, Kancelaria prawna sp. k.