WYDARZENIA


Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy

2019/01/11

Prowadzenie sporu sądowego to wyzwanie intelektualne dla prawnika ale i niejednokrotnie ogromna batalia emocjonalno-biznesowa dla klienta. Jak w każdej bitwie, są wygrani i przegrani, przy czym niejednokrotnie głównie „rozgrywającymi” są prawnicy. Z ekonomicznego punktu widzenia prawnik zawsze „wygrywa”, ale czy sukces prawnika na sali sądowej jest jednocześnie sukcesem jego klienta? Jaką rolę pełnić powinien pełnomocnik w kreowaniu biznesu swojego mocodawcy w sytuacji sporu?

Kiedy 2019/01/11 - 2019/01/11 godz. 8:30 – 10:30
Gdzie Siedziba MCM, ul. Mokotowska 1
Cena bezpłatne
Liczba miejsc Język prowadzenia polski

Na te i inne pytania chcielibyśmy odpowiedzieć podczas spotkania, które poprowadzi przedstawiciel izby wraz z certyfikowanym mediatorem gospodarczym. Podczas spotkania chcielibyśmy zaproponować otwartą dyskusję i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na te kluczowe pytania dotyczące „zarządzania” sporem sądowym.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarządów i właścicieli firm podejmujących strategiczne decyzji dotyczące sporów w biznesie i metod ich rozwiązywania,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,
  • prawników praktyków. 

Prowadzący: Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w CCIFP oraz zaproszonych gości.

Zapraszamy również na pozostałe spotkania poświęcone mediacjom:

27.03.2018 Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR >>>

15.05.2018 Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle >>>

19.06.2018 Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym. Zadania i rola Prokuratorii Generalnej >>>

10.09.2018 Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator). >>>

9.10.2018 Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy >>>

MCM logotyp-01