WYDARZENIA


Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle

2018/05/15

Ostatnie dwa lata w ustawodawstwie dotyczącym procedury cywilnej sprzyjały wspieraniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Począwszy od nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku a skończywszy na zmiana w ustawie o finansach publicznych obowiązującej od 1 czerwca 2017 roku, a dotyczących zawierania ugód z sektorem publicznym.

Kiedy 2018/05/15 - 2018/05/15 godz. 9.00 -11.00
Gdzie Siedziba MCM, ul. Mokotowska 1
Cena bezpłatne
Liczba miejsc Język prowadzenia polski

Podczas spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawione zostaną znowelizowane przepisy oraz praktyczne ich aspekty, niezbędne w pracy prawników obsługujących spory przedsiębiorstw. Zapraszamy również do wymiany doświadczeń i otwartej dyskusji dotyczącej różnych aspektów wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarządów i właścicieli firm podejmujących strategiczne decyzji dotyczące sporów w biznesie i metod ich rozwiązywania,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,
  • prawników praktyków. 

Prowadzący: Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w CCIFP oraz zaproszonych gości.

Zapraszamy również na pozostałe spotkania poświęcone mediacjom:

27.03.2018 Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR >>>

19.06.2018 Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym. Zadania i rola Prokuratorii Generalnej >>>

10.09.2018 Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator). >>>

9.10.2018 Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy >>>

MCM logotyp-01