WYDARZENIA


Komitet Nieruchomości w języku francuskim

2018/03/06

Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu Nieruchomości, w języku francuskim,  poświęcone najnowszym zmianom w polskim ustawodawstwie oraz projektom takich zmian mających wpływ na rynek nieruchomości w Polsce.

Kiedy 2018/03/06 - 2018/03/06
Gdzie Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatne dla firm członkowskich
Liczba miejsc 20 Język prowadzenia francuski

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i poddane pod dyskusję najważniejsze założenia następujących aktów prawnych i ich projektów:

  • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. ustawy wprowadzającej tzw. podatek od centrów handlowych,
  • obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
  • nowej wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, uwzględniającej zmiany zgłoszone w ramach zakończonych konsultacji publicznych, a jeżeli do czasu spotkania zostaną opublikowane projekty ustawy wprowadzającej kodeks oraz ustaw okołokodeksowych – również tych projektów,
  • ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, a także przeprowadzona zostanie dyskusja na temat działań komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tzw. komisji reprywatyzacyjnej).

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim, dnia 6 marca 2018, w godz. 9.00-11.00  w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ul. Widok 8.
Szczególnie zapraszamy firmy z sektora: konstrukcyjno-budowlanego, nieruchomości, handlu, hotelarstwa (z uwagi na charakter spotkania, pula miejsc dla firm doradczych jest ograniczona).

Spotkanie zostanie poprowadzone przez Andrzeja Lulkę – radcę prawnego z kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.