WYDARZENIA


Jak handlować i rozwiązywać problemy prawne w Unii Europejskiej? – śniadanie biznesowe w Gdańsku

Szkolenie z zakresu regulacji Unii Europejskiej dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i zobowiązań pozaumownych oraz sądu właściwego i egzekucji wyroków w sprawach cywilnych i handlowych.

Kiedy
Gdzie Sala konferencyjna Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Publicznej w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
Cena bezpłatne
Liczba miejsc 30 Język prowadzenia polski

 

Celem spotkania jest zmierzenie się z problematyką regulacji unijnych, które nota bene są częścią polskiego systemu prawa. Acquis communautaire ma za zadanie regulowanie stosunków handlowych i cywilnych w relacjach ponadgranicznych. Aktualna rzeczywistość handlowa wymusza wręcz aktywność na forum międzynarodowym, znajomość języków obcych, podróżowanie etc. Unia Europejska i jej wcześniejsze wcielenia ma z definicji regulować i upraszczać relacje handlowe i stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z różnych krajów tworzących wspólnotę europejską. Niejednokrotnie już na etapie przygotowania umowy czy transakcji handlowej niezbędnym jest uwzględnienie przepisów unijnych, których znajomość może znacznie pomóc na dalszym etapie współpracy. Ewentualne spory (choć tych nikomu nie życzymy) nie mogą być rozpoznawane przez dwa Sądy na podstawie dwóch odmiennych reżimów prawnych, co również stanowi przedmiot opisywanych regulacji.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady regulują nakreślone powyżej problemy i w sposób kompleksowy tworzą ramy handlowej współpracy na forum Unii Europejskiej.

 

Plan szkolenia

 1.   Co to jest Unia Europejska i czym jest prawo europejskie? – 10 minut

 2.   No to jakie prawo wybieramy? A co będzie jak zapomnimy? 30 – 45 minut

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

 3.   PRZERWA KAWOWA, DYSKUSJA 10 – 20 minut

4.   No to mamy problem, i co teraz z prawem właściwym? 30 – 45 minut

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

 5.   PRZERWA KAWOWA, DYSKUSJA 10 – 20 minut

6.   Szukam pomocy. Który Sąd mi jej udzieli? 30 – 45 minut

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis)

 7.   PODSUMOWANIA, DYSKUSJA

 

 *

Szkolenie będzie prowadzone przez Adwokata Tomasza Psiuch z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Adwokat Tomasz Psiuch posiada wykształcenie z zakresu prawa unijnego i międzynarodowego zdobyte w czasie studiów na Uniwersytecie im. Roberta Schumana w Sztrasburgu (aktualnie Uniwersytet Sztrasburski).

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskich w Sali konferencyjnej Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Publicznej w Gdańsku. Siedziba Biblioteki znajduje się w centrum Gdańska na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Nowe Ogrody, w sąsiedztwie Starego Miasta, ok. 500 metrów od Dworca PKP Gdańsk Główny. Położenie miejsca szkolenia zapewnia bezproblemowy dojazd z każdej części Trójmiasta, z dworca PKP oraz z lotniska im. Lecha Wałęsy.