WYDARZENIA


Śniadanie biznesowe w Katowicach

2017/04/06

Zanieczyszczenie ziemi – jak zmierzyć się z tym problemem?

Kiedy 2017/04/06 - 2017/04/06 9:30-12:00 (rejestracja od godziny 9:00)
Gdzie Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, Katowice
Cena 60 PLN + VAT dla uczestników z firm członkowskich izb organizujących wydarzenie oraz 120 PLN + VAT dla pozostałych firm
Liczba miejsc 30 lub 100 Język prowadzenia polski

 

ZAPRASZAMY na Śniadanie biznesowe | 6 kwietnia 2017 r.

Zanieczyszczenia ziemi oraz wód podziemnych, zarówno te historyczne, jak i współczesne, stają się coraz większym wyzwaniem. Dotychczasowy sposób wykorzystywania powierzchni ziemi powoduje, że mapa miejsc zanieczyszczonych lub potencjalnie zanieczyszczonych to zbiór mieniących się różnymi kolorami punktów. Obawy  przed stratami wizerunkowymi czy też koniecznością poniesienia znacznych kosztów oraz niewłaściwe zarządzanie ryzykiem w wielu przypadkach mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji, zarówno organizacji, jak i kadry zarządzającej.

 

Przeanalizujemy od strony prawnej i technicznej, jak m.in.:

  • przeprowadzić remediację / rekultywację bez ponoszenia zbędnych kosztów
  • ograniczyć odpowiedzialność za zanieczyszczenia spowodowane przez osoby trzecie
  • zabezpieczyć  się w transakcjach nabycia/zbycia nieruchomości
  • przygotować się do sporządzenia raportu początkowego
  • skutecznie zarządzać ryzykiem i ograniczyć odpowiedzialność kadry zarządzającej
  • wykonać ocenę ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać jej wyniki w procesie remediacji lub do podejmowania innych działań naprawczych w środowisku

 

Aby zgłosić się na seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 31.03.2017. Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.

Koszt uczestnictwa: 60 PLN + VAT dla uczestników z firm członkowskich izb organizujących wydarzenie oraz 120 PLN + VAT dla pozostałych firm.

 

Prelekcję poprowadzą Eksperci DZP, IETU oraz Erm: 

 

Partnerzy: