Ekipa CCIFP


Ekipa CCIFP


 

DYREKCJA

 
   

Monika CONSTANT
Dyrektor Generalny
tel.: +48 (22) 690 68 80
ccifp@ccifp.pl

   

Joanna JAROCH-PSZENICZNA
Wicedyrektor
tel.: +48 (22) 690 68 83 joanna.jaroch@ccifp.pl

   
   

CENTRUM SZKOLENIOWE

Alicja RUKOWICZ
Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP
tel.: +48 (22) 690 68 99
alicja.rukowicz@ccifp.pl

   
 

 

Anna KOSTRZĘBSKA
Specjalista Centrum Szkoleniowego
tel.: +48 (22) 690 68 72
anna.kostrzebska@ccifp.pl

   

CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

   

Lilla BACHA
Kierownik
Centrum Rozwoju Biznesu
tel.: +48 (22) 690 68 86
lilla.bacha@ccifp.pl

   

 

Sylwia BOJANOWSKA
Doradca
Centrum Rozwoju Biznesu
tel. +48 (22) 690 68 85
sylwia.bojanowska@ccifp.pl

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIOWA

Małgorzata OLESZKIEWICZ
Event Manager
tel.: +48 (22) 690 68 84
malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl

   

Maria KAWECKA-JAROSZYŃSKA
Specjalista ds. wydarzeń i administracji
tel.: +48 (22) 690 68 79
maria.jaroszynska@ccifp.pl

   

Antonina SOBCZAK
Specjalista ds. wydarzeń
tel. : (+48 22) 690 68 98, 500 146 374
antonina.sobczak@ccifp.pl

   
 RELACJE Z FIRMAMI STOWARZYSZONYMI
 
 

Magdalena WOŁOWSKA
Specjalista ds. relacji z firmami stowarzyszonymi
tel.: +48 (22) 696 75 81, 514 601 231
magdalena.wolowska@ccifp.pl

KOMUNIKACJA I PR

Mariusz KIELICH 
Kierownik ds. Komunikacji i PR
tel.: +48 (22) 690 68 95, 507 121 269
mariusz.kielich@ccifp.pl

   
 

Anna PIEJKO 
Specjalista ds. Komunikacji i PR 
tel.: +48 (22) 690 68 71, 
anna.piejko@ccifp.pl

   
   

ADMINISTRACJA

 

Edyta ŻEBROWSKA
Office Manager
tel.: +48 (22) 690 68 80
ccifp@ccifp.pl

   
PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI  
   

Julien HALLIER
Przedstawiciel regionalny Kraków / Katowice
DESTINATION POLAND
tel.: +48 504 967 661
julien.hallier@ccifp.pl

   
Radosław KUCZYŃSKI
Przedstawiciel Regionalny Wrocław
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY
ccifp@ccifp.pl 
   

Data opublikowania: 2011-12-06 14:14:47