AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

EBC i FED w centrum uwagi rynku

2018/06/11 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,945 (wzrost o 4pb), 5-letnie do 2,535 (wzrost o 15pb), a 10-letnie do poziomu 3,065 (wzrost o 17pb).

W ubiegłym tygodniu doszło do silnego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. Było to związane z jastrzębią wypowiedzią członka zarządu EBC P. Praeta, który stwierdził, że EBC jest zadowolony z obecnego kształtowania się inflacji. Decyzja agencji Fitch o utrzymaniu polskiego ratingu oraz jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym nie miała istotnego wpływ na stawki IRS.

Ubiegłotygodniowa decyzja Fitch jest naszym zdaniem neutralna dla stawek IRS. Oczekiwane przez nas pogorszenie nastrojów na światowym rynku po ubiegłotygodniowym posiedzeniu G7, które wskazało na ryzyko eskalacji wojen handlowych (patrz wyżej), może przyczynić się do lekkiego wzrostu rentowności na długim końcu krzywej. W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Choć uważamy, że sama decyzja o podwyżce stóp procentowych będzie neutralna dla rynku, to publikacja czerwcowej projekcji FED może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Ich podwyższonej zmienności oczekujemy również podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC.

Uważamy, że liczne dane z USA, strefy euro oraz Polski pozostaną w cieniu decyzji najważniejszych banków centralnych i nie będą miały wpływ na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

makro mapa