AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Dr Michał Turczyk dołączył do kancelarii Dentons jako partner w Zespole Doradztwa Podatkowego

2018/03/06 Aktualności z firm stowarzyszonych 

Michał Turczyk będzie odpowiedzialny za rozwój i tworzenie oferty kancelarii w sferze grantów, zachęt badawczo-rozwojowych, innowacji oraz doradztwa w zakresie inwestycji zagranicznych.

Nasi klienci uzyskali możliwość skorzystania ze wsparcia Michała w zakresie zachęt i ulg inwestycyjnych oraz kompleksowej obsługi inwestorów zagranicznych w Polsce. Świadczone przez niego usługi dopełniają dotychczasową ofertę naszej kancelarii – mówi Karina Furga-Dąbrowska, partner współkierująca Zespołem Doradztwa Podatkowego w Dentons. 

Michał doradzał przy projektach o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy euro. Dzięki jego usługom możemy dziś zaoferować klientom unikalny na rynku zakres wsparcia przy projektach inwestycyjnych związanych z rozwojem działalności w Polsce – dodaje Cezary Przygodzki, partner współkierujący Zespołem Doradztwa Podatkowego w Dentons. 

Michał Turczyk przez ponad dziewięć lat związany był z Deloitte, gdzie ostatnio kierował zespołem do spraw innowacji i zachęt inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie związanym z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce, zachętami i ulgami inwestycyjnymi dla przedsiębiorstw, innowacjami oraz pomocą publiczną, zdobyte w Deloitte, Accreo Taxand i EY. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym finansowania inwestycji i działalności rozwojowej, w tym B+R ze źródeł niekomercyjnych (w tym z funduszy unijnych, grantów rządowych, ulg podatkowych). 

Doradzał przy największych projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w Polsce w zakresie korzystania z dotacji i ulg podatkowych oraz inwestycyjnych, w tym na terenie specjalnych stref ekonomicznych, dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii, outsourcingowego i innych. Wspierał czołowe międzynarodowe przedsiębiorstwa w opracowaniu strategii inwestycyjnych, wyborze lokalizacji oraz wdrażaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego, a także jego dalszego rozwoju w oparciu o działalność innowacyjną w Polsce. 

Jego praktyka obejmuje także negocjacje z administracją centralną, samorządami oraz agencjami wpierającymi rozwój inwestycji. Doradza też w zakresie identyfikacji i optymalizacji niekomercyjnych źródeł finansowania inwestycji i prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji. Posiada także doświadczenie w zakresie notyfikacji pomocy państwa do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Działające w Polsce przedsiębiorstwa mają przed sobą okres wyjątkowych możliwości pozyskania finansowania niekomercyjnego. Zarówno firmy będące już po okresie inwestycji, jak i inwestujące w nowe zdolności produkcyjne i w szeroko rozumianą działalność rozwojową mają wyjątkowy wybór programów finansowanych z budżetu państwa, UE oraz ulg podatkowych. Przed Polską są obecnie ostatnie lata na wykorzystanie największego w historii strumienia funduszy unijnych. Równocześnie nasz kraj bardzo aktywnie i dynamicznie zmienia system rodzimego wsparcia podatkowego i grantowego. 

Tylko w 2018 roku działające w Polsce firmy mogą pozyskać ponad 11 miliardów złotych w ponad 100 konkursach i programach na szczeblu centralnym i lokalnym. Środki dostępne są dla przedsiębiorstw inwestujących w rozwój zdolności produkcyjnych, a także zasobów badawczo-rozwojowych i ludzkich. Liczby wskazują, że znaczna część przedsiębiorstw wykorzysta te możliwości, a te, które tego nie zrobią, mogą znaleźć się w gorszej pozycji konkurencyjnej – kluczowe w wykorzystaniu momentum jest odpowiednie zidentyfikowanie oraz zdefiniowanie działalności badawczo-rozwojowej w firmie, w oparciu o tworzenie i koordynację odpowiednich zespołów złożonych z badaczy, teoretyków i praktyków biznesu, w czym Dentons może wymiernie pomóc klientom – komentuje dr Michał Turczyk, partner w kancelarii Dentons. 

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48 502 416 400
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

Dentons_Logo_Purple_RGB_300