AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Dane z USA mogą oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS

2017/09/12 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,88 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,203 (spadek o 7pb), a 10-letnie do poziomu 2,648 (spadek o 13pb).

Przez cały ubiegły tydzień utrzymywał się spadek stawek IRS na całej długości krzywej. Był on związany z silnym wzrostem popytu zagranicznego na polski dług w reakcji na opublikowane w poniedziałek rano przez Moody’s zrewidowane na korzyść prognozy wzrostu gospodarczego oraz deficytu sektora finansów publicznych w Polsce. Negatywne dla stawek IRS było również obniżenie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce, w reakcji na gołębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. W czwartek doszło do nieznacznego wzrostu stawek IRS z uwagi na posiedzenie EBC, które nasiliło oczekiwania rynku na normalizację polityki monetarnej w strefie euro.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będą liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeks NY Empire State oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W naszej ocenie sumarycznie będą one oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Krajowe dane o inflacji oraz bilansie płatniczym będą naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa