AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Dane z polskiej gospodarki neutralne dla rynku długu

2017/06/19 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,946 (wzrost o 1pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2.577 (spadek o 4pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,18 (wzrost o 1pb).

W poniedziałek i wtorek ceny polskiego długu były stabilne. W środę doszło do spadku rentowności polskich obligacji widocznego na środkowym odcinku i długim końcu krzywej w ślad za obligacjami niemieckimi i amerykańskimi. Część inwestorów oczekiwała bowiem, że nowa projekcja makroekonomiczna FED wskaże na wolniejsze tempo normalizacji polityki monetarnej w USA. W czwartek z uwagi na dzień wolny obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. W piątek obserwowana była korekta i nieznaczny spadek cen polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na piątek publikacja wyników badań koniunktury w strefie euro. W przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu rynkowego prognoz, dane będą miały ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji. Neutralne dla polskiego rynku długu będą w naszej ocenie również krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (sprzedaż domów na rynków wtórnym oraz sprzedaż nowych domów).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa