AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Dane o krajowej inflacji mogą doprowadzić do spadku stawek IRS

2018/03/12 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,940 (spadek o 3pb), 5-letnie do poziomu 2,455 (spadek o 4pb), a 10-letnie do poziomu 2,915 (spadek o 3pb).

Najważniejszym wydarzeniem dla stawek IRS była konferencja prasowa po posiedzeniu RPP. Bardzo gołębie wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego doprowadziły do wyraźnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej. W czwartek w kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływał jastrzębi wydźwięk komunikatu po czwartkowym posiedzeniu EBC. W piątek wzrostowi stawek IRS sprzyjała publikacja lepszych od oczekiwań danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na czwartek publikacja krajowych danych o inflacji. Uważamy, że może ona doprowadzić do lekkiego spadku stawek IRS. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz saldo na rachunku obrotów bieżących) będą miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą w naszej ocenie również liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa