AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Cyberbezpieczeństwo najważniejszym wyzwaniem dla biznesu – podsumowanie ostatniego RDV Biznesu CCIFP

2017/10/05 Aktualności CCIFP 

3 października 2017 r. o godz. 18:00 w siedzibie Willis Towers Watson Polska w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Rendez-vous Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Tematem przewodnim wieczoru było szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo w sieci. W spotkaniu udział wzięło blisko 80 reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście wzięli udział w bardzo interesującej debacie, której moderatorem była Sylwia Kozłowska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Willis Towers Watson Polska. Po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu dlaczego cyberbezpieczeństwo stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla biznesu, do dyskusji zostali włączeni zaproszeni prelegenci. Tomasz Gładkowski, Prezes Zarządu Eversys, stwierdził że w dzisiejszych czasach każda firma narażona jest na atak cyberprzestępców. Oprócz powszechnie znanych motywów ich działania, takich jak chęć uzyskania korzyści majątkowej czy wywołania ogólnego zamieszania, wskazać można również doprowadzenie do obniżenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa i w efekcie wykupienie jej za bezcen przez konkurencję. Mika Ostrowska, Kierownik Wydziału Operacji Bezpieczeństwa w Orange Polska, podała, że liczba ataków cybernetycznych w sieci w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła o ponad 200%. Jest to efekt zarówno postępu informatycznego, jak i doskonalenia metod i form działania cyberprzestępców. Marcin Krasuski, Head of Digital Practice w CEC Government Relations, zwrócił uwagę na zmiany w prawie, które mają zabezpieczyć przedsiębiorców  przed cyberatakami. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim RODO – nowe unijne rozporządzenie, które wprowadza z dniem 25 maja 2017 r. szereg obowiązków po stronie administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe. Dyskutowano także o dyrektywie NIS, która dotyczy sposobu kształtowania cyberbezpieczeństwa w krajach członkowskich w odniesieniu do niektórych zidentyfikowanych w tej Dyrektywie przedsiębiorstw. Ostatni z uczestników debaty, Bartłomiej Lewandowski, Cyber Practice Leader z towarzystwa ubezpieczeniowego Colonnade, stwierdził, że rynek ubezpieczeń wypracował skuteczne rozwiązania, które mogą łagodzić negatywne, finansowe skutki ataków cybernetycznych. Polski rynek ubezpieczeń cybernetycznych zbliżony jest do rynku hiszpańskiego – świadomość firm rośnie, czego efektem jest wzrost zainteresowania i zawierania tego typu polis. W 2016 r. łącznie, na rynku ubezpieczeń było zaaranżowanych zaledwie kilkanaście umów ubezpieczenia, a w 2017 r. jest to już ponad 100 polis.

Podczas drugiej części spotkania zgromadzeni uczestnicy mieli okazję przy lampce wina kontynuować rozmowy. Był to doskonały moment do wymiany doświadczeń związanych z cyberbezpieczeństwem, zapoznania się z innym spojrzeniem na szeroko pojęte ryzyko oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców obecnych na spotkaniu dowodzi tego jak poważnym tematem jest bezpieczeństwo w sieci. Dodatkowo z kuluarowych rozmów, które przeprowadzili konsultanci Willis Towers Watson Polska, wynika również coraz większa świadomość osób odpowiedzialnych za zarządzanie cyberbezpieczeństwem wewnątrz firmy. Większość stwierdziła jednoznacznie, że alternatywna forma zarządzania ryzykiem cybernetycznym jak np. dedykowana polisa ubezpieczeniowa powinna być jednym z głównych elementów budowania polityki bezpieczeństwa i ograniczania skutków ataku cybernetycznego.

 

zdjecie