AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

CCIFP coraz bliżej nowej siedziby

2016/12/09 Aktualności CCIFP 

Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby wyrazili zgodę na zakup nieruchomości na ul. Żurawiej 6/12 z przeznaczeniem na nowie biuro CCIFP. Nabycie lokalu i przeprowadzka poprzedzone będą audytem technicznym i prawnym dla budynku, a także negocjacjami z bankiem udzielającym kredytu na część  tej inwestycji. Wyniki tych kontroli przedstawione zostaną Radzie, która ostatecznie wyrazi zgodę na zakup nieruchomości.

Lokal przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie daje CCIFP wiele możliwości rozwoju, a także umożliwia zainwestowanie zgromadzonych do tej pory oszczędności. Od 7 lat CCIFP każdego roku generowała zysk pomiędzy 230 a 480 tys. PLN, co pozwoliło na zabezpieczenie finansów na bieżącą działalność oraz odłożenie dodatkowych środków na rzecz przyszłych inwestycji. Wczorajsza zgoda Walnego Zgromadzenia otwiera nowy rozdział w historii Izby. Nieruchomość na Żurawiej to ponad 950 m2, które zostaną przeznaczone w części na biura CCIFP i sale konferencyjne, które będą również nieodpłatnie udostępniane firmom stowarzyszonym oraz pozwolą na organizację większych wydarzeń w siedzibie organizacji. Większa przestrzeń stanie się również zapleczem dla rozwoju usługi inkubatora dla firm francuskich poszukujących biur w Polsce wraz z obsługą recepcyjną i wsparciem naszych ekspertów z Centrum Rozwoju Biznesu. Część biura zostanie przeznaczona na wynajem dla firm polskich i międzynarodowych zainteresowanych lokalizacją swojej siedziby w centrum miasta.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu technicznego, który sprawdzi stan budynku, jego zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i oszacuje koszty ewentualnych napraw i remontów w najbliższym czasie. Dokonany również zostanie audyt prawny. Równolegle wykonane zostaną prace planistyczne, które pozwolą przygotować projekt aranżacji wnętrz i określić dokładne koszty związane z remontem i adaptacją przestrzeni do wymagań CCIFP. Prace te powinny skończyć się w pierwszym kwartale 2017. Ich wyniki zostaną przedstawione na zebraniu Rady CCIFP, która ostatecznie zatwierdzi zakup nowej siedziby przy ul. Żurawiej 6/12.

Więcej informacji na temat nowej siedziby >>>>>>

prezentacja_walne_8122016