Biała księga CCIFP


Biała księga CCIFP


Biała Księga Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej zawiera szereg propozycji dotyczących poprawy prowadzenia działalności biznesowej w Polsce. Każdego dnia, nasze firmy członkowskie napotykają na trudności administracyjno-prawne, które spowalniają rozwój inwestycji. Eksperci i prawnicy z firm stowarzyszonych w CCIFP, bazując na doświadczeniu i praktykach stosowanych w innych krajach, zaproponowali szereg ułatwień w takich dziedzinach jak:

  • AKCJONARIAT PRACOWNICZY
  • PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
  • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • PODATKI

Po raz pierwszy Biała Księga została zaprezentowana w 2010 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Od tego czasu specjalne komitety tematyczne stale monitorują zmiany zachodzące w poszczególnych dziedzinach i zgłaszają nowe propozycje.

Więcej informacji o Komitetach tutaj >>>

Dziękujemy wszystkim firmom członkowskim Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce za włączenie się w prace nad Białą Księgą. Szczególne podziękowania należą się prawnikom z kancelarii: Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, GideLoyretteNouel, White & Case, Hogan Lovells, Kochański, Zięba, Rąpała i Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy.

Jeśli chcesz pobrać Białą Księgę 2014, kliknij tutaj>>>


Data opublikowania: 2011-12-06 14:16:47