ROZWÓJ BIZNESU


Informacje ekonomiczne o Francji  • Francja to dziś szósta gospodarka świata oraz trzecia gospodarka Europy.
  • Może pochwalić się szeregiem ekonomicznych atutów, dzięki którym tak chętnie wybiera ją wielu inwestorów zagranicznych.
  • Francja to również 6 potęga eksportowa i 7 potęga importowa na świecie (2016)
  • Francja metropolitalna ma ponad 67 mln mieszkańców, jej terytorium liczy 551 500 km², a w 2016 roku odnotowała PKB rzędu 2 228,9 mld euro (INSEE).

 

W ciągu ostatnich 6 lat we Francji powstało ponad milion nowych przedsiębiorstw a 20 000 przedsiębiorstw zagranicznych zdecydowało się na rozwinięcie tam działalności. Te dane dobitnie świadczą o atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Według raportu na temat światowych inwestycji (World Investment report 2017), opublikowanego przez CNUCED (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), w 2016 roku, Francja znalazła się na 14 miejscu pod względem całkowitej wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stany Zjednoczone oraz Niemcy pozostają głównymi inwestorami zagranicznymi we Francji (1/3 inwestycji). Z kolei Paryż pozostaje drugą światową stolicą siedzib międzynarodowych koncernów (500 siedzib).

 

Według barometru atrakcyjności zrealizowanego przez Ernst & Young (publikacja z 2017 roku) w samym 2016 roku we Francji zostało zrealizowanych 779 projektów, co przyczyniło się do utworzenia lub utrzymania 16 980 miejsc pracy. Francja utrzymuje pierwsze miejsce w Europie pod względem ilości inwestycji zagranicznych w branży przemysłowej, zajmuje drugie miejsce pod względem ilości projektów z branży logistycznej i trzecie miejsce wśród krajów europejskich pod względem realizacji inwestycji R&D. Barometr wskazuje na innowacyjność jako największy atut Francji. Dzięki 51 centrom badawczo-rozwojowych w 2016 r. (o 6 więcej niż w 2015 r.) Francja ugruntowuje swoją istotną rolę w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji w Europie.

 Podstawowe dane o gospodarce
Tempo wzrostu PKB 0,3% (2013), 1% (2014),1% (2015), 1,1%(2016) 1,8% (2017), 1,7% (2018)
Inflacja 1,0% (2013),0,6% (2014), 0,0% (2015), 0,3% (2016) 1,2% (2017), 1,4% (2018)

Stopa bezrobocia

10,3% (2013), 10,3% (2014), 10,5%(2015), 10,5% (2016) 9,7 % (2017), 9,6 % (2018)
Skumulowana wartość BIZ we Francji 523, 0 mld EUR (2014)
Skumulowana wartość BIZ Francji za granicą 993,1 mld EUR (2014)
Napływ BIZ do Francji (roczne) 35,7 mld EUR (2015)
Francuskie BIZ za granicą (roczne) 33,8 mld EUR (2015)

Źródło: dane Komisji Europejskiej, Banque de France

 

  Struktura PKB Francji według sektora (2015)

Źródło: INSEE

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  • Francja należy do najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce.
  • 80% francuskiego kapitału skoncentrowane jest w województwie mazowieckim.
  • W Polsce jest ponad 1300 firm z kapitałem francuskim, które utworzyły ponad 200 000 miejsc pracy.

 

 Według danych Narodowego Banku Polskiego skumulowana wartość francuskich BIZ w Polsce na koniec 2016 r. wyniosła 17,8 mld euro. Francuskie inwestycje na koniec 2015 roku były głównie lokowane w następujących sektorach: handel – naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, budownictwo, nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, hotelarstwo i gastronomia, transport.

 

Główne kierunki francuskich inwestycji zagranicznych wg krajów (2016, mld EUR)


Źródło: INSEE

 

Główni partnerzy handlowi Francji

Głównym partnerem gospodarczym Francji są kraje UE.  Francja utrzymuje też bliskie relacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, krajami azjatyckimi, Afryką i Bliskim Wschodem.  Poziom importu i eksportu utrzymuje się na podobnym poziomie. 

 

Polsko-Francuska Wymiana Handlowa

 W 2016 roku polsko-francuska wymiana handlowa osiągnęła wartość 75,5 mld PLN (17,4 mld euro). Na koniec 2016 roku eksport Polski do Francji wyniósł 44,2 mld PLN (10,2 mld EUR), a import z Francji 31,3 mld PLN (7,2 mld EUR). Saldo dodatnie po stronie polskiej ukształtowało się na poziomie 12,9 mld PLN (3 mld euro).

  • Najważniejsze kategorie eksportowe to: sprzęt elektryczny, maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy i części do pojazdów, meble i wyposażenie wnętrz, guma i kauczuk.
  • Francja jest czwartym największym odbiorcą i piątym największym dostawcą towarów do Polski.
  • Polska dla Francji jest pierwszym partnerem handlowym w Europie Środkowo Wschodniej.

                Źródło: raport CCIFP

 

 

 

Dynamiczne sektory

 

 Przemysł lotniczy i obronny

Francja zajmuje 1 miejsce w Europie, a drugie w rankingu światowym. Jest to najważniejszy francuski sektor eksportowy oraz jeden z głównych sektorów francuskiej gospodarki. Według informacji opublikowanych przez Stowarzyszenie francuskich przedsiębiorców przemysłu lotniczego i kosmicznego (GIFAS), branża w 2016 roku osiągnęła rekordową wartość 60,4 mld EUR (wzrost o 4,1% w porównaniu do roku poprzedniego). Eksport branży wyniósł 41,7 mld EUR (wzrost o 5,9%) i stanowi 86% obrotu skonsolidowanego. 78% całego przychodu branża zawdzięcza sektorowi cywilnemu. Przewiduje się, że globalna flota lotnictwa cywilnego podwoi się do 2035 r. Sektor obronny z kolei napędzany jest wyraźnym wzrostem budżetu państwa w tym obszarze. Kluczowe dla innowacji w dziedzinie lotnictwa cywilnego i obronnego są trzy klastry: Aerospace Valley, ASTech Paris Region i SAFE Cluster.

Na koniec 2017 roku, w całej branży pracowało 195 000 osób. W samym roku 2017 stworzono 8 000 nowych miejsc pracy.

Najważniejsze przedsiębiorstwa sektora to: Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales Electronics

Branża rolno-spożywcza

Branża rolno-spożywcza pozostaje czołowym sektorem francuskiego przemysłu. W 2016 roku wartość tego sektora wyniosła 172 mld EUR. W przemyśle rolno spożywczym działają zarówno liczne duże międzynarodowe koncerny jak i średnie i małe firmy – liczba aktywnych MŚP wynosi ponad 17 600 przedsiębiorstw,  z czego 77% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, a 21% to małe i średnie firmy. Łącznie branża zatrudnia ok. 427 tysięcy osób .

 Francja jest drugim eksporterem  produktów spożywczych w Europie(za Niemcami) i czwartym w rankingu światowym. Wartość całego eksportu w 2016 roku wyniosła 44,2 mld EUR.

 Francuscy przedsiębiorcy stawiają na innowacyjność. Co roku, jedna na pięć firm wprowadza nowy produkt na rynek. Szacuje się, że segment produktów BIO, w pierwszej połowie 2016 roku osiągnął 20% wzrostu. Najważniejsze tendencje branży rolno spożywczej to m.in. zrównoważone rolnictwo, robotyzacja, biotechnologie, foodtech.

Przemysł chemiczny, branża energetyczna i ochrona środowisk

W 2016 roku, Francja z obrotami w wysokości 71 mld EUR, jest 2 największym producentem wyrobów chemicznych w Europie (za Niemcami). W rankingu światowym, Francja zajmuje 7 pozycję. Według Związku Przemysłu Chemicznego (UIC), branża odnotowała wzrost o 4% w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Przemysł chemiczny zatrudnia obecnie około 218 000 pracowników.

Wartość eksportu branży chemicznej za rok 2016 wyniosła 54 mld EUR. 62% eksportu trafiło do państw UE.

Dwa segmenty branży charakteryzują się szczególnie dynamicznym wzrostem: produkty organiczne (tworzywa sztuczne podstawowe, kauczuk syntetyczny…) oraz chemiczne towary konsumpcyjne (mydła, perfumy, kosmetyki, środki czystości…).

W energetyce francuskie przedsiębiorstwa zachowują wiodącą pozycję na świecie, w tym Areva i EDF w energetyce jądrowej, a Suez, Veolia i Vivendi w obszarach uzdatnianiu wody i gospodarki odpadami.

Warto podkreślić istnienie dużej liczby klastrów takich jak Axelera,Techtera, Plastipolis, Avenia, S2E2 czy Nuclear Valley.

Branża wyrobów medycznych

Francja jest drugim największym producentem wyrobów medycznych w Europie, oraz czwartym na świecie. Obroty sektora wyrobów medycznych we Francji szacowane są na 28 mld EUR (w tym 8 mld EUR pochodzi z eksportu).

W sektorze wyrobów medycznych we Francji funkcjonuje 1340 przedsiębiorstw, które zatrudniają blisko 85 000. 92% firm obecnych w tej branży to małe i średnie przedsiębiorstwa. Największa liczba przedsiębiorstw z branży wyrobów medycznych  znajduje się w Ile-de-France (442 firmy) oraz Auvergne-Rhône-Alpes (251  firm). Regiony te generują 80% obrotów całej branży. W regionie Ile de France mieści się tez klaster medyczny Medicen.

Branża wyrobów medycznych jest przede wszystkim kojarzona z innowacyjnością. Rocznie we Francji w tym sektorze, zgłoszonych jest  między 600 a 700 patentów (bez diagnostyki in vitro). Stanowi to 10% łącznej liczby złożonych patentów w Europie.

Dynamiczne segmenty branży wyrobów medycznych we Francji to m.in. materiały jednorazowego i wielokrotnego użytku, rozwiązania dla medycyny estetycznej, rozwiązania dla seniorów, osób z niepełnosprawnością (implanty, sprzęt i systemy ortopedyczne – protezy), rozwiązania w zakresie telemedycyny /obsługi pacjentów w warunkach domowych.

Technologie informacji i komunikacji (ICT)

Branża informatyczna we Francji może w 2011 roku pochwalić się dużym wzrostem zatrudnienia o 2,7% w dziale usług, o 3,8% w dziale oprogramowania oraz o 7% w dziale technologicznym. Według firmy badawczej IDC we Francji do 2015 roku powinno powstać 190 000 miejsc pracy, głównie małych i średnich przedsiębiorstwach, w związku z inwestycjami w nowe technologie.
Francja posiada znane na całym świecie przedsiębiorstwa, takie jak Thomson Multimedia, Alcatel-Lucent, France Telecom, które dzięki rozwojowi sektora technologii komunikacji tworzą mocną konkurencję na rynku.

 

Atrakcyjność oraz niedogodności rynku francuskiego


 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCI France-Pologne) jest związkiem pracodawców, zrzeszającym obecnie 450 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim. CCIFP od 1994 roku działa na rzecz pogłębiania partnerstwa polsko-francuskiego w biznesie. CCIFP współpracuje z CCI de France (www.cci.fr) oraz przynależy do międzynarodowej organizacji – CCI France International (www.ccifrance-international.org) zrzeszającej francuskich przedsiębiorców na całym świecie. 

Centrum Rozwoju Biznesu pomaga firmom polskim i francuskim w pozyskiwaniu wiarygodnych partnerów biznesowych. Oprócz udzielania informacji makroekonomicznych o obu rynkach, świadczymy również usługi polegające na wyszukiwaniu partnerów zgodnie ze specyficznymi potrzebami naszych klientów.

Kontakt: ccifp@ccifp.pl, tel.(+48 22) 690 68 80Data opublikowania: 2015-02-02 10:33:19