ROZWÓJ BIZNESU


Informacje ekonomiczne o Francji


Stan obecny

Francja to dziś szósta gospodarka świata oraz trzecia gospodarka Europy. Może pochwalić się szeregiem ekonomicznych atutów, dzięki którym tak chętnie wybiera ją wielu inwestorów zagranicznych.

Francja metropolitarna ma 64,2 miliona mieszkańców, jej terytorium liczy 551 500 km², a w 2014 roku odnotowała PKB rzędu 2 060,6 miliarda euro (INSEE). Według prognozy Komisji Europejskiej, Francja osiągnie w 2015 roku wzrost swojego PKB o 0,4%.

W ciągu ostatnich 6 lat we Francji powstało ponad milion nowych przedsiębiorstw a 20 000 przedsiębiorstw zagranicznych zdecydowało się na rozwinięcie tam działalności. Te dane dobitnie świadczą o atrakcyjności inwestycyjnej kraju.
Według raportu na temat światowych inwestycji, opublikowanego przez CNUCED (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), w 2013 roku, Francja znalazła się na 4. miejscu (po USA, Chinach i Wielkiej Brytanii) pod względem całkowitej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (803 miliardy euro).
Stany Zjednoczone oraz Niemcy pozostają głównymi inwestorami zagranicznymi we Francji (1/3 inwestycji). Z kolei Paryż pozostaje drugą światową stolicą siedzib międzynarodowych koncernów (500 siedzib).

W samym 2013 roku we Francji, zostało zrealizowanych 685 projektów, co przyczyniło się do utworzenia lub utrzymania 29 631 miejsc pracy. Francja utrzymuje pierwsze miejsce w Europie pod względem ilości inwestycji zagranicznych w branży przemysłowej (166 projektów w 2013 r.).
Według barometru atrakcyjności zrealizowanego przez Ernst & Young (publikacja z 2014 roku) Francja znajduje się na trzecim miejscu wśród krajów europejskich.

Francja to również 5 potęga importowa i 6 potęga eksportowa na świecie.

Podstawowe dane o gospodarce

Tempo wzrostu PKB

0,3% (2013), 0,4% (2014), 1,0*(2015), 1,8*(2016)

Inflacja

1,0% (2013),0,6% (2014), 0,0%*(2015), 1%*(2016)

Stopa bezrobocia

10,3% (2013), 10,3% (2014), 10,4%*(2015), 10,2%* (2016)

Skumulowana wartość BIZ we Francji

503 mld EUR (2012)

Skumulowana wartość BIZ Francji za granicą

914 mld EUR (2012)

Napływ BIZ do Francji (roczne)

7 mld EUR (2013)

Francuskie BIZ za granicą (roczne)

1,8 mld EUR (2013)

* Prognozy
Źródło: dane Komisji Europejskiej, Banque de France

 

  Struktura PKB Francji według sektora (2013)

Źródło: INSEE

Źródło: INSEE

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Główne kierunki francuskich inwestycji zagranicznych wg krajów (2012, mld EUR)

Źródło: Raport CCIFP i KPMG w Polsce, dane Banque de France

 

Polsko-Francuska Wymiana Handlowa

W 2013 roku wartość eksportu do Francji wyniosła 35,7 mld PLN (6% łącznego eksportu Polski).
Kraj ten jest czwartym odbiorcą polskiego eksportu (najważniejsze kategorie eksportowe: sprzęt elektryczny, maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy i części do pojazdów, meble i wyposażenie wnętrz, guma i kauczuk oraz wyroby z nich).

Francja jest piątym pod względem wielkości dostawcą Polski (za Niemcami, Rosją, Chinami i Włochami).

                Wymiana handlowa Francja-Polska w latach 2004-2013 (w mln PLN)                      Źródło: raport CCIFP i KPMG w Polsce, na podstawie danych GUS

W pierwszym półroczu 2014, saldo polsko-francuskiej wymiany handlowej było dla Francji ujemne, na poziomie 541,2 mld Euro.

       źródło: Katalog Firm Stowarzyszonych CCIFP 2015, dane wzięte z Francuskich Służb Celnych

 

Struktura eksportu francuskich produktów do Polski (I półrocze 2014)

Struktura importu polskich produktów do Francji (I półrocze 2014)

źródło GUS

 

 

 

Dynamiczne sektory
(Źródło: www.invest-in-france.org )

 Przemysł lotniczy i obronny

Według danych z 2012 roku (Eurostat), w przemyśle lotniczym/kosmicznym Francja zajmowała 1 miejsce w Europie. Jest to pierwszy francuski sektor eksportowy oraz jeden z głównych sektorów francuskiej gospodarki, o dużej dynamice wzrostu, co zawdzięcza przede wszystkim najważniejszym przedsiębiorstwom sektora: EADS/Airbus, Turbomeca, Dassault Aviation, Thales Electronics.
Sektor zatrudnia 310 000 wysoko wykwalifikowanych pracowników a w 2012 roku osiągnął wartość 42,5 miliardów euro, z czego 75% pochodziło z eksportu. W samym 2012 roku zatrudnienie w sektorze znalazło 15000 osób.

Branża rolno-spożywcza

Według danych Francuskiego Ministerstwa Rolnictwa z 2012 roku, Francja była trzecią potęgą rolno-spożywczą w Europie. Było to kluczowy sektor francuskiego przemysłu, z przychodami w wysokości 160,9 miliardów euro (2,3% wzrostu w stosunku do 2011).
Po stagnacji w 2014 roku, eksperci przewidują wzrost na poziomie 0,5%.
Sektor rolno-spożywczy zapewnia olbrzymią ilość miejsc pracy we francuskim przemyśle wytwórczym. Francuscy przedsiębiorcy stawiają na innowacyjność, w szczególności w obszarze nutraceutyków (produkty dietetyczne, żywność funkcjonalna, suplementy), zielonych źródeł energii (biopaliwa, biogaz oraz agrosurowce, takie jak konopie lub len) oraz półproduktów spożywczych.

Przemysł chemiczny, branża energetyczna i ochrona środowiska

W klasyfikacjach przemysłu chemicznego, Francja zajmuje 5 miejsce wśród producentów oraz 3 miejsce wśród eksporterów na świecie. W 2011 produkcja w sektorze przemysłu chemicznego wzrosła o 9.9% w stosunku do 2010 roku, eksport tych produktów wzrósł o 15,3%, za to import o 22,3%. Dane te pokazują, że ten sektor bardzo dynamicznie rozwija się we Francji. W 2015 roku, eksperci przewidują wzrost na poziomie 1,9%.

W energetyce francuskie przedsiębiorstwa zachowują wiodącą pozycję na świecie, w tym Areva i EDF w energetyce jądrowej, a Suez, Veolia i Vivendi w obszarach uzdatnianiu wody i gospodarki odpadami.
Oprócz pracowników z solidnym wykształceniem, zdobytym w dużych ośrodkach uniwersyteckich (min. Wyższa Szkoła Nauk Chemicznych i Fizycznych – ENSCPB w Bordeaux, Wyższa Szkoła Inżynieryjna – EGIM w Marsylii, Krajowy Instytut Nauk Stosowanych – INSA w Rouen) branża może poszczycić się istotnymi możliwościami w obszarze badań i innowacyjności; warto podkreślić istnienie szeregu biegunów konkurencyjności w dziedzinie produkcji tworzyw sztucznych (min. Axelera, zakłady produkcji tworzyw sztucznych w regionie Rodan Alpy)

Technologie informacji i komunikacji (ICT)

Branża informatyczna we Francji może w 2011 roku pochwalić się dużym wzrostem zatrudnienia o 2,7% w dziale usług, o 3,8% w dziale oprogramowania oraz o 7% w dziale technologicznym. Według firmy badawczej IDC we Francji do 2015 roku powinno powstać 190 000 miejsc pracy, głównie małych i średnich przedsiębiorstwach, w związku z inwestycjami w nowe technologie.
Francja posiada znane na całym świecie przedsiębiorstwa, takie jak Thomson Multimedia, Alcatel-Lucent, France Telecom, które dzięki rozwojowi sektora technologii komunikacji tworzą mocną konkurencję na rynku.

 

Atrakcyjność oraz niedogodności rynku francuskiego


 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCI France-Pologne) jest związkiem pracodawców, zrzeszającym obecnie 450 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim. CCIFP od 1994 roku działa na rzecz pogłębiania partnerstwa polsko-francuskiego w biznesie. CCIFP współpracuje z CCI de France (www.cci.fr) oraz przynależy do międzynarodowej organizacji – CCI France International (www.ccifrance-international.org) zrzeszającej francuskich przedsiębiorców na całym świecie. 

Centrum Rozwoju Biznesu pomaga firmom polskim i francuskim w pozyskiwaniu wiarygodnych partnerów biznesowych. Oprócz udzielania informacji makroekonomicznych o obu rynkach, świadczymy również usługi polegające na wyszukiwaniu partnerów zgodnie ze specyficznymi potrzebami naszych klientów.

Kontakt: ccifp@ccifp.pl, tel.(+48 22) 690 68 80Data opublikowania: 2015-02-02 10:33:19