ROZWÓJ BIZNESU


Dane ekonomiczne


   

Polska

 

Francja

PKB (2016)

 

424 mld euro

 

2290 mld euro

Tempo wzrostu PKB (2018)

 

3,6%

 

1,7%

Bezrobocie (marzec 2018)

 

6,6% (2018)

 

8,9 %  (2018)

Inflacja (2018)

 

1,3%

 

1,6%

Siła nabywcza na jednego mieszkańca (2016)

 

6366 euro

 

19 254 euro

Dług publiczny jako % PKB

 

54,1%

 

95,6%


Data opublikowania: 2015-04-12 15:33:12