ROZWÓJ BIZNESU


Dane ekonomiczne


  Polska Francja
PKB per capita: średnia dla EU-28=100 (2015) 74 111
tempo wzrostu PKB (2015) 3,6% 1,1%
Bezrobocie (2015) 10,6% 9,9%
Inflacja (2015) -0,9% 0,1%
Konsumpcja prywatna (2015 Q4 – rok do roku) 3,0% 1,5%
Dług publiczny jako % PKB 43,4% 98,2%

Data opublikowania: 2015-04-12 15:33:12