AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018/04/13 Stanowiska CCIFP 
W nawiązaniu do toczących się konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przesyłam w załączeniu uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018r.

2018/03/28 Stanowiska CCIFP 
W imieniu członków Komitetu Nieruchomości, działającego przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, pragniemy przedstawić najistotniejsze uwagi do projektu ustawy o do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018r.

Stanowisko CCIFP do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

2018/03/14 Stanowiska CCIFP 
W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji publicznych w zakresie projektu z dnia 8 lutego 2018 roku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Projekt”), uprzejmie informuję, że Francusko-Polska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie zgłasza następujące uwagi do Projektu.

Stanowisko CCIFP do projektu ustawy o jawności życia publicznego

2018/01/18 Stanowiska CCIFP 
W imieniu członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), chcielibyśmy odnieść się do projektu ustawy o jawności życia publicznego (dalej jako „Projekt”).